www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Dotacje w ramach programu „Edukacja ekologiczna”

Rozpoczął się nabór wniosków w programie dotacyjnym „Edukacja Ekologiczna”, którego głównym celem jest wybór i dofinansowanie działań z zakresu edukacji ekologicznej, promujących ochronę środowiska naturalnego. Alokacja środków w konkursie wynosi 120 tysięcy złotych.

O dofinansowanie na realizację projektu mogą ubiegać się: jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe i jednostki organizacyjne Lasów Państwowych. Środki można pozyskać na organizację konkursów, olimpiad upowszechniających wiedzę ekologiczną, organizację warsztatów, konferencji, spotkań i  seminariów. Nabór wniosków o dofinansowanie ma charakter ciągły i trwa od dnia ogłoszenia do 30.06.2020 r. lub do rozdysponowania puli środków przeznaczonych w programie. Przypominamy, że wnioski należy składać wyłącznie elektronicznie w Systemie Wniosków – liczy się data wysłania wniosku w systemie.

Regulamin programu dotacyjnego – Edukacja ekologiczna

(WFOŚiGW Olsztyn)