www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Droga wojewódzka z Łukty do Olsztyna doczeka się rozbudowy

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie ogłosił przetarg na rozbudowę 20 km odcinka drogi wojewódzkiej nr 527 z Łukty do Olsztyna.

Zadanie ZDW w Olsztynie będzie realizował na terenie dwóch powiatów: ostródzkiego i olsztyńskiego i obejmie ono rozbudowę trasy oraz przebudowę  istniejących skrzyżowań z wyłączeniem skrzyżowania DW-527 z drogą powiatową 1203N i droga gminną 157016N.

W ramach inwestycji zaplanowano m.in.:  przebudowę lub rozbudowę dróg krzyżujących się z projektowaną drogą, przebudową lub budową chodników i ścieżek rowerowych, miejsc postojowych, zatok autobusowych, wykonanie odwodnienia drogi. W przetargu zapisano również wzmocnienie konstrukcji nawierzchni istniejącej drogi, a także przebudowę przepustów.

Wyłoniony w postępowaniu przetargowym wykonawca będzie musiał zrealizować zadanie w 18 miesięcy.

Oferty można składać do 10 lipca br. Szczegółowe informacje na temat przetargu dostępne są na stronie Wojewódzkiego Zarządu Dróg w Olsztynie.

(red.)