www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Dwujęzyczność i problemy w komunikacji

Właśnie pod takim hasłem, w Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie (CUP), 15 maja 2018 r., odbyła się konferencja interdyscyplinarna, w której udział wzięli m.in. lekarze, pedagodzy, logopedzi, psycholodzy, terapeuci integracji sensorycznej. Spotkanie uroczyście otworzył Andrzej Wiczkowski – Starosta Ostródzki.

Głównymi tematami poruszanymi na konferencji były: komunikacja dzieci dwujęzycznych, zdrowotne uwarunkowania wad wymowy, niedosłuch przewodzeniowy, problemy w komunikacji u dzieci z wadami słuchu oraz problemy komunikacyjne, językowe i funkcjonalne dzieci z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego APD (ang. Auditory Processing Disorder).

(Starostwo w Ostródzie)