www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Dyżury aptek na terenie powiatu w 2020 roku

Rozkład godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Ostródzkiego.

Na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, po zasięgnięciu opinii Burmistrzów i Wójtów Powiatu Ostródzkiego oraz Okręgowej Izby Aptekarskiej w Olsztynie, Rada Powiatu uchwaliła rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Ostródzkiego.
Poza godzinami pracy określonymi w § 1 ustalono wykaz dyżurów aptek ogólnodostępnych pełniących dyżury w porze nocnej, niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy w systemie rotacyjnym zgodnym z harmonogramem .

Ustalono także czas trwania dyżuru:
1) od godziny 20.00 do godziny 8.00 dnia następnego, w dniach od poniedziałku do piątku włącznie;
2) od godziny 15.00 w sobotę do godziny 8.00 dnia następnego;
3) w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy od godziny 8.00 do godziny 8.00 dnia następnego.
Apteki mogą zamienić się dyżurami.
Aktualna informacja o aptece pełniącej dyżur oraz rozkład godzin aptek ogólnodostępnych, z podaniem nazwy, adresu, godzin pracy i numeru telefonu, musi zastać podana do wiadomości publicznej przez umieszczenie na drzwiach wszystkich aptek.
Apteki działające poza Ostródą i Morągiem, nie pełniące dyżurów mają obowiązek wywiesić informację o najbliższej aptece dyżurującej w danym dniu z podaniem dokładnego adresu oraz numeru telefonu.
W przypadku likwidacji bądź zawieszenia działalności którejkolwiek z aptek działających na terenie Powiatu Ostródzkiego, pełniących dyżury w porze nocnej, niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy ustala się zastępstwa aptek w systemie rotacyjnym.

dyżury aptek w 2020 roku na terenie powiatu ostródzkiego

(red.)