www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Działania innowacyjne w ekonomii społecznej

Konferencja „Innowacje w rozwoju ekonomii społecznej i solidarnej – doświadczenia regionalne i krajowe“ organizowaną w ramach obchodów VI Warmińsko-Mazurskich Dni z Ekonomią Społeczną odbędzie się 8 czerwca 2018 roku w Olsztynie.

VI Warmińsko-Mazurskie Dni Ekonomii Społecznej są najważniejszym w tym roku regionalnym wydarzeniem skierowanym do podmiotów ekonomii społecznej, władz lokalnych, jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej, instytucji rynku pracy, organizacji pozarządowych, a także przedstawicieli szkół oraz biznesu z Warmii i Mazur.

Podczas konferencji zostaną wręczone certyfikaty Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny” dla podmiotów wyróżniających się wysoką jakością swoich produktów i usług. Jednocześnie wyróżnione podmioty ekonomii społecznej będą miały okazję zaprezentować swoją codzienną działalność, jako dobrą praktykę funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych na Warmii i Mazurach.

Zaplanowano również uroczyste rozstrzygnięcie II edycji konkursu „Samorząd Przyjazny Ekonomii Społecznej”, „Przedsiębiorstwo Przyjazne Ekonomii Społecznej” oraz I edycji konkursu pt. „Szkoła Przyjazna Ekonomii Społecznej” w województwie warmińsko-mazurskim.

Nie zabraknie ponadto panelu dyskusyjnego, w którym zaproszeni goście będą mieli okazję rozmawiać o nowych trendach w rozwoju ekonomii społecznej, a także o roli podmiotów ekonomii społecznej w realizacji usług społecznych na rzecz społeczności lokalnej.

Zgłoszenia przyjmowane są do 4 czerwca 2018 roku – telefonicznie: (89) 521-95-23 lub mailowo pod adresem: d.jozwiak@warmia.mazury.pl

Organizatorem wydarzenia jest samorząd województwa warmińsko-mazurskiego w ramach projektu pozakonkursowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej „Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach“.

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM

(wwim)