www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Dzień Flagi u ostródzkich strażaków

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej został ustanowiony przez Sejm RP jako święto państwowe 2 maja począwszy od 2004 roku. Z okazji tegorocznych obchodów święta w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie odbył się uroczysty apel. Punktualnie o godzinie 7:30, podobnie jak w całym kraju rozpoczęła się zmiana służby.

Komendant Powiatowy PSP w Ostródzie – bryg. Tomasz Ostrowski odebrał meldunek o gotowości do apelu od dowódcy uroczystości  – st. kpt. Marcina Wiśniewskiego. Następnie dokonał przeglądu pododdziału. Dowódca uroczystości wydał komendę do podniesienia flagi państwowej. Rozbrzmiał „Mazurek Dąbrowskiego”, a „Biało Czerwona” dumnie załopotała na maszcie. Bryg. Tomasz Ostrowski w patriotycznym tonie skierował słowa do zgromadzonych i następnie odczytał okolicznościowy list generała brygadiera Leszka Suskiego – Komendanta Głównego PSP wystosowany z tej okazji. Od 1 maja w szeregach ostródzkiej Komendy Powiatowej PSP służbę rozpoczął st. sekc. Marcin Krawczyk, który uprzednio pracował w Komendzie Miejskiej  PSP w Toruniu. Bryg. Tomasz Ostrowski przywitał nowego funkcjonariusza i wręczył mu akt mianowania na stanowisko. W dalszej części dowódcy zmian służbowych złożyli meldunek Komendantowi o gotowości do zdania i przyjęcia służby. Odczytany został rozkaz dzienny Dowódcy JRG. Podobny apel odbył się również w JRG Morąg. Przyjmującym w tym przypadku meldunek był Dowódca JRG mł. bryg. Adam Zaręba. Tak wyjątkowa oprawa zmiany służby była symbolicznym podkreśleniem jak ważne dla naszej służby są barwy narodowe. Ofiarność strażaków ma ścisły związek z dobrem wspólnym naszej Ojczyzny.

(kpt. Grzegorz Różański/ fot. kpt. Grzegorz Różański, mł. ogn. Zbigniew Czyżyk)