www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Dzień Supermatki również w Morągu

Nie możesz jechać do Warszawy, a chcesz okazać swoją solidarność z protestującymi w Sejmie – przyjdź na pikietę poparcia RON w Morągu w sobotę o godz. 14.30 pod morąski ratusz. Zaproś znajomych, udostępnij to wydarzenie i przyjdź! Protest ma sens ! 26 maja to dzień wdzięczności dla matek. Za obecność, troskę, akceptację, wsparcie. Często za konieczność uruchamiania supermocy – zachęcają organizatorzy.

26 maja to również 39 dzień protestu RON. Nie możemy ZAPOMNIEC o tych WSPANIAŁYCH MAMACH, które razem ze swoimi dorosłymi dziećmi walczą o prawa osób ze specjalnymi potrzebami. To będzie dla nich słodko-gorzkie święto – spędzone na sejmowych korytarzach.
Nie wszyscy możemy w tym dniu być osobiście w Warszawie, dlatego też zbierzmy się tu w Morągu aby wrazić swoje poparcie dla osób protestujących w Sejmie

O pełne i pilne wdrożenie w Polsce Konwencji ONZ o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami!

 

 

 

 

Do Prezesa Rady Ministrów

Polskie państwo nie zapewnia w praktyce ŻADNEGO z praw wskazanych w Konwencji ONZ o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami [1], ratyfikowanej przez Polskę w 2012 r. Domagamy się pilnego i pełnego wdrożenia tych przepisów, uwzględniając przy tym ogromną wiedzę organizacji pozarządowych wspierających osoby z niepełnosprawnościami, a przede wszystkim w konsultacji z tymi osobami.

Chodzi zapewnienie tak fundamentalnych praw, jak m.in. prawa do rehabilitacji i poprawy stanu zdrowia, edukacji i pracy, zakaz dyskryminacji, zakaz ingerencji w życie prywatne, zapewnienie ochrony socjalnej, samodzielności i swobody wyboru miejsca zamieszkania.

W Polsce potrzebny jest nowy, całościowy system wsparcia osób z niepełnosprawnościami. A przede wszystkim sprawiedliwy i uwzględniający faktyczne, indywidualne potrzeby każdej osoby.

Aby to zapewnić, potrzebne jest pilne wdrożenie w Polsce przepisów Konwencji ONZ.

[1] Społeczny Raport Alternatywny z realizacji Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami w Polsce, http://konwencja.org

Dlaczego to jest ważne?

Od 18 kwietnia w Sejmie trwa strajk dorosłych osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów. Popieramy ich i solidaryzujemy się z postulatami.

W co czwartej polskiej rodzinie żyje przynajmniej jedno dziecko lub dorosły z niepełnosprawnością wrodzoną lub nabytą. Ta kwestia dotyczy nas wszystkich. Wspólnie powinniśmy apelować jednym głosem na rzecz realizacji w Polsce zapisów Konwencji ONZ – prawa do rehabilitacji, pracy, edukacji i niezależnego życia. Godności, podmiotowości i osobistej wolności każdej osoby z niepełnosprawnością. Ochrony przed dyskryminacją, wykluczaniem i poniżaniem ze strony każdej kolejnej władzy. Zmiany świadomości społecznej, pokazania i zobaczenia, że wszystkie i wszyscy jesteśmy obywatelkami i obywatelkami.

Bez tego nie będzie Polski naprawdę dla wszystkich.

Sposób dostarczania

Komitet #Jesteśmy! będzie podejmował pracę nad wniesieniem do Sejmu ustawy wdrażającej zapisy Konwencji. Podpisy złożone pod tym apelem zostaną doręczone wraz z projektem ustawy wypracowanej wspólnie z organizacjami i środowiskami osób z niepełnosprawnościami. Podpisz nasz apel on-line! https://naszademokracja.pl/p/konwencja Zbieraj podpisy w swoim mieście (pod tym linkiem znajdziesz treść apelu i listy do wydruku). https://drive.google.com/open?id=1JEwijPsf6tpYehL53P21jJHnxYxZkbq9

(organizatorzy)