www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Festiwal Muzyki Chóralnej w Barczewie

W ciągu minionych lat Festiwal Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie z lokalnej imprezy przeobraził się w imprezę o zasięgu międzynarodowym. Tegoroczny festiwal na Warmii odbędzie się 17-19 maja 2018 roku. 

Głównym celem festiwalu jest upamiętnienie postaci i twórczości Feliksa Nowowiejskiego, kompozytora urodzonego w Barczewie, twórcy „Roty” i Hymnu Warmii”. Ponadto chodzi o zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez popularyzację jego kompozycji chóralnych a cappella oraz dzieł oratoryjnych.

Impreza ma zasięg międzynarodowy i biorą w niej udział chóry amatorskie ze wszystkich krajów świata. Przez wiele lat uczestnicy prezentowali program składający się wyłącznie z pieśni religijnych z różnych epok i stylów i jednego utworu, natomiast od 2009 roku wykonywaną są także utwory świeckie.

Impreza rozpocznie się ona w czwartek o godz. 17.45 na placu przed pomnikiem kompozytora. Stamtąd chóry przemaszerują ulicami Barczewa i wspólnie odśpiewają dzieła Nowowiejskiego: „Rotę” i „Hymn Warmii”. O godz. 19.00 odbędzie się koncert inauguracyjny festiwalu w amfiteatrze lub w kościele pw. św. Anny.

Przesłuchania konkursowe przewidziano w piątek w godz. 9.00-15.30 w Skarbcu Kultury Europejskiej. Wystąpi siedem chórów z Polski, trzy z Litwy i jeden z Białorusi. Równocześnie (w godz. 9.00-16.00) w Salonie Muzycznym im. Feliksa Nowowiejskiego odbędzie się XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kultura muzyczna Warmii i Mazur” pod hasłem „Muzyka w stuleciu niepodległej Ojczyzny”.

W sobotę zaplanowano przesłuchania czterech chórów seniora (godz. 9.30-11.10), a także warsztaty dla chórmistrzów i chórzystów (godz. 16.00-18.00). Ukoronowaniem imprezy stanie się koncert galowy w kościele pw. św. Anny o godz. 19.00, podczas którego zostaną ogłoszone wyniki artystycznej rywalizacji.

Festiwalowe chóry zaśpiewają również poza konkursem – w piątek i sobotę. W Barczewie wystąpią w domu pomocy społecznej, szkole podstawowej, zespole szkół, zakładzie poprawczym i zakładzie karnym. Odwiedzą również Urząd Wojewódzki i szkoły w Olsztynie, a także kościoły, szkoły i ośrodki kultury w innych miejscowościach regionu. Będzie można ich posłuchać w: Świętej Lipce, Biskupcu, Bartołtach Wielkich, Dźwierzutach, Frączkach, Giławach, Jezioranach, Klebarku Wielkim, Kronowie, Lamkowie, Łęgajnach, Purdzie, Ramsowie, Spręcowie, Wipsowie i Wójtowie.

Honorowy patronat nad imprezą objął marszałek Gustaw Marek Brzezin.

(wwim)