www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Festiwal Piosenki Religijnej w hołdzie Janowi Pawłowi II

Morąski Dom Kultury zaprasza na coroczny Festiwal Piosenki Religijnej  w hołdzie Janowi Pawłowi II. Przegląd odbędzie się 24.04.2018 r. w sali widowiskowo-kinowej MDK,  godz. 10:00.

Zgłoszenia udziału przyjmowane są do dnia 13.04.2018 r.

Regulamin i Karta zgłoszenia do pobrania

Organizator:

Morąski Dom Kultury

Termin i miejsce:

24.04.2018r.,sala widowiskowo – kinowa Morąskiego Domu Kultury

godzina 10.00

Cele:

Propagowanie muzyki, postaw i wartości chrześcijańskich.

Rozpowszechnianie piosenki religijnej wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Poszukiwanie nowych aranżacji i pomysłów twórczych.

Promocja talentów.

Wymiana doświadczeń repertuarowych i wykonawczych.

Warunki uczestnictwa:

Impreza ma charakter konkursowy.

Kategorie wiekowe:

przedszkolaki

uczniowie szkół podstawowych (klasy I-III i IV-VI)

uczniowie klas VII i gimnazjum

uczniowie szkół średnich oraz osoby dorosłe

uczniowie szkół specjalnych

Kategorie wykonawcze:

soliści

zespoły wokalne, wokalno – instrumentalne

chóry

schole

Uczestnicy wykonują 1 piosenkę o tematyce religijnej bądź w nurcie muzyki chrześcijańskiej w dowolnym języku.

Mile widziane są utwory autorskie(zaznaczyć w karcie zgłoszenia)oraz podkład muzyczny na żywo.

Poprawnie wypełnioną kartę zgłoszenia należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres organizatora: Morąski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19, 14-300 Morąg, tel. 89 757 26 40

w nieprzekraczalnym terminie do 13.04.2018 r.

Zgłoszenia można przysłać także drogą elektroniczną: e-mailem na adres: mdk.morag@o2.pl.

Jury:

Profesjonalne Jury jest powoływane na czas trwania imprezy i ocenia wykonawców według następujących kryteriów:

– dobór repertuaru

– umiejętności wokalne i muzykalność uczestników

– oryginalność kompozycji i aranżacji

– sposób oraz ekspresja wykonania

– ogólny wyraz artystyczny (zachowanie na scenie, ruch sceniczny, estetyka)

Warunki techniczne:

Podczas imprezy organizator zapewnia uczestnikom sprzęt techniczny i nagłośnieniowy wg zapotrzebowania na karcie zgłoszenia oraz pomoc akustyka. Utwory mogą być wykonywane acappella, z własnym akompaniamentem lub podkładem muzycznym nagranym na nośniku MP3 lub CD.

Nagranie dobrej jakości w postaci pojedynczego utworu powinno być dostarczone przed występem do akustyka.

Nie dopuszcza się korzystania z pełnego playbacku. Akompaniament nagrany nie może mieć ścieżki wokalnej (zawierać 2 głosu lub chórków).

Nagrody:

Organizatorzy przewidują pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe dla uczestników festiwalu. Lista osób nagrodzonych ujęta zostanie w protokole z posiedzenia komisji konkursowej.

Uwagi organizacyjne:

Organizator zastrzega sobie prawo do filmowania i fotografowania prezentacji.

O kolejności prezentacji decyduje organizator.

W przypadku utworów obcojęzycznych organizator ma prawo do zażądania tłumaczenia tekstu na język polski.

Informacje pod numerem telefonu:

sprawy organizacyjne (Beata Cetkowska – tel.795402057)

nagłośnienie (Jarosław Łabudziński – tel. 502380650)

Uwaga: sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga organizator konkursu wraz z komisją artystyczną.

(red./MDK)