www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Filmy o Warmii i Mazurach ponownie z finansowym wsparciem samorządu

W ramach II Konkursu Warmińsko-Mazurskiego Funduszu Filmowego zostaną dofinansowane dwa filmy dokumentalne, jeden film fabularny oraz jedna animacja.

Podobnie jak w roku 2017, Warmińsko-Mazurski Fundusz Filmowy na dofinansowanie produkcji filmowych otrzymał kwotę 500 tysięcy zł z budżetu samorządu województwa.

– Już dzisiaj możemy przeanalizować roczną działalność Warmińsko-Mazurskiego Funduszu Filmowego  – mówił podczas dzisiejszej konferencji marszałek Gustaw Marek Brzezin. – Te efekty trzeba określić mianem sukcesu. Największą pracę wykonali oczywiście twórcy poszczególnych filmów, ale cieszę się, że również samorząd województwa miał również swój wkład w ten sukces.

Komisja konkursowa na posiedzeniu oceniła ostatecznie projekty, które przeszły dwa wcześniejsze etapy konkursu – ocenę formalną oraz merytoryczną dokonaną przez trzech niezależnych ekspertów.

W gronie ekspertów znaleźli się Barbara Hollender (krytyk filmowy, wiceprzewodnicząca Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Filmowych FIPRESCI, członek Europejskiej Akademii Filmowej, od 1992 związaną z „Rzeczpospolitą”), Włodzimierz Kowalewski (pisarz, publicysta radiowy, autor słuchowisk, scenarzysta filmowy, ekspert PISF) oraz Sławomir Rogowski (producent filmowy i telewizyjny, scenarzysta i reżyser filmów dokumentalnych, autor i współautor słuchowisk radiowych, pisarz, członek Europejskiej Akademii Filmowej).

Do ostatniego etapu zostały skierowane wnioski, które uzyskały średnią arytmetyczną ocen ekspertów powyżej 43 punktów dla filmu fabularnego, powyżej 40 punktów dla filmu dokumentalnego i powyżej 43 punktów dla filmu animowanego.

Komisja przy wyborze produkcji, którym przyznała dofinansowanie w postaci wkładu koprodukcyjnego z Warmińsko-Mazurskiego Funduszu Filmowego, brała pod uwagę kryteria związane z oceną merytoryczną ekspertów, etapem produkcji filmu, liczbę dni zdjęciowych czy wysokość kwoty deklarowanej do wydatkowania ww naszym regionie – tłumaczy Bogumił Osiński, szef Warmińsko-Mazurskiego Funduszy Filmowego. – Ważny jest ponadto spodziewany efekt promocyjny dla Warmii i Mazur.

Po analizie projektów i uwzględnieniu wymienionych kryteriów komisja jednogłośnie postanowiła przyznać dofinansowanie następującym produkcjom :

W kategorii film fabularny:

„Mydło” reż. Małgorzata Imielska , debiut.
Producent: Wojciech Kabarowski NAIMA FILM Spółka z.o.o. w Warszawie.
Wg zgodnej opinii ekspertów i Komisji, to dobrze rokujący debiut. Interesujący scenariusz dotyka ważnych spraw, takich jak społeczne sieroctwo, agresja i gwałt w życiu codziennym, ale też mówi o potrzebie bliskości i odpowiedzialności za drugiego człowieka. Dobrze naszkicowane niejednowymiarowe postacie. Potwierdzony udział znanych aktorów (m.in. Jowita Budnik, Anna Dymna).
Opieka artystyczna nad projektem : Jerzy Kapuściński („Cicha Noc”) – dyrektor artystyczny Studia Munka SFP.
Film w okresie przygotowawczym. Liczba dni zdjęciowych: 30 , na Warmii i Mazurach – 18.
Zapewniona dotacja Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej i TVP S.A.
Planowany termin premiery : luty 2019 r.
W kategorii dokument :

 1. „Ostatni poganie Europy” reż. bracia Lauris i Raitis Abele
  Producent : Dorota Roszkowska ARKANA Sp. z o.o. w Warszawie.
  Koprodukcja łotewsko-polska twórców nominowanych do Oscara (2016) za krótki film „Castratus de Boar”. Przewodnikiem filmu jest kupiec Lars z Gotlandii, który podróżuje po południowo-wschodnich wybrzeżach Bałtyku. Razem z nim widzowie poznają grody i osady dawnych ludów zamieszkujących ten region, ich zwyczaje, tradycje i prawa. Walorem filmu jest edukacyjność i cele europejsko-wspólnotowe.
  Film w fazie postprodukcji (montaż i udźwiękowienie). Zdjęcia kręcono m.in. w Elblągu, nad Zalewem Wiślanym, a także nad jeziorami. Producent skorzystał z rekonstruktorów historycznych z okolic Olsztynka oraz artystów grafiki komputerowej z Olsztyna.
  Planowany termin premiery : 1 września 2018 r.
  2. „Magia olsztyńskiego Zatorza” reż. Józef Burniewicz, debiut.
  Producent : Barbara Fedoniuk – Produkcja Programów Radiowych i Telewizyjnych w Olsztynie.
  Pionierska próba przeniesienia na ekran rzeczywistości, w jakiej dorastały dzieci z powojennego wyżu demograficznego urodzone i mieszkające na olsztyńskim Zatorzu. Wśród nich wielu znanych dziś i uznawanych olsztynian, ludzi różnych profesji. Twórcy filmu planują nie tylko skoncentrować się na nie anonimowych postaciach, ale stawiają sobie za cel wyeksponowanie specyfiki osiedla, jego magii , cech charakterystycznych zarówno pod względem urbanistycznym jak i odtworzenia czasu zderzenia z przybyszami spoza Olsztyna.
  Film w okresie przygotowawczym. Całość realizacji w Olsztynie.
  Planowany termin premiery: październik 2018 r.

W kategorii animacja:

„Miasto nad Łyną – Krótka historia Olsztyna” reż.Andrzej Wojnach
Producent : FILM STUDIO MTM Sp. z.o.o. w Warszawie.
Film animowany w skrótowej formie opisujący historię Olsztyna. Dwie charakterystyczne postacie dla regionu Smętek i Kłobuk grają w grę przypominającą Koło Fortuny. Film o walorach edukacyjnych w atrakcyjnej, baśniowej formie prezentujący historię miasta nad Łyną od czasów średniowiecznych do współczesności. Realizacja w najnowszej technologii 2D/3D z użyciem rotoscopingu do animacji postaci.
Film w okresie wstępnym (development). Całość realizacji w Olsztynie (90 dni zdjęciowych) m.in. we współpracy z Olsztyńskim Planetarium Lotów Kosmicznych oraz innymi podmiotami i specjalistami z regionu.
Planowany termin premiery: 25 listopada 2018 r.

W części opisowej projektów filmowych wykorzystano materiały producentów i fragmenty recenzji ekspertów II Konkursu.

(wwim)