www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Fotografuj i pisz o projektach Unii Europejskiej

Komisja Europejska zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym oraz konkursie blogowym – „Europe in my Region”.

Do pierwszego zgłoszenia potrzebne są dwie fotografie: pierwsza ma przedstawiać projekt, a druga tablicę informującą o finansowaniu ze środków UE.

Kwalifikuje się każda fotografia przedstawiająca projekt finansowany ze środków UE w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w kraju kandydującym lub w kraju potencjalnie kandydującym. Dopuszczalne jest przesłanie dowolnej liczby par fotografii. Każde zdjęcie musi być jasno opisane (imię i nazwisko uczestnika, rodzaj projektu, miasto oraz kraj realizacji projektu). Do udziału w konkursie nie kwalifikują się fotomontaże

W konkursie dla bloggerów należy napisać i opublikować wpis dotyczący wybranego projektu finansowanego przez UE. Troje laureatów zostanie zaproszonych do udziału w trzytygodniowym, dostosowanym do indywidualnych potrzeb, pełnym programie szkoleń z zakresu komunikacji w UE. Będzie on okazją do zapoznania się z pracą działu komunikacji w instytucji UE, w agencji PR oraz w środkach przekazu zajmujących się relacjami z Brukseli.

Prace należy składać w terminie do 31 sierpnia 2018 roku.

WIĘCEJ INFORMACJI

(wwim)