www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Gmina Morąg wspiera Biuro Regionalne województwa w Brukseli

Radni Rady Miejskiej w Morągu zdecydowali w uchwale o udzieleniu pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 21018 roku na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2018 roku.

Pomoc finansowa zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Morąg na 2018 rok, w wysokości 4 620 zł.

Szczegółowe warunki udzielania pomocy finansowej oraz sposób jej przekazania i rozliczenia zostaną określone w umowie.

– Działania Biura służą przede wszystkim promocji naszego regionu, ochraniają jego interesy, wspierają integrację ze strukturami Unii Europejskiej. Pismem z dnia 21 listopada 2017r. Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego zwrócił się z prośbą o partycypowanie w kosztach funkcjonowania i działalności Biura w kwocie 4 620 zł. W budżecie roku 2018 zabezpieczono środki na ten cel. Gmina powinna podpisać Umowę o pomocy finansowej udzielanej na rzecz Województwa Warmińsko-Mazurskiego, która określi warunki i terminy przekazania i rozliczenia dotacji – napisał w uzasadnieniu do uchwały Burmistrz Morąga Tadeusz Sobierajski.

(red.)