www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Gmina przebuduje i wyposaży świetlicę w Kalniku

Wniosek o dofinansowanie przebudowy i wyposażenia świetlicy wiejskiej w Kalniku złożony przez Gminę Morąg znalazł się na pierwszym  miejscu listy rankingowej w województwie. Nasz gmina otrzyma dofinansowanie na realizację projektu pt. „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kalniku” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Całkowita wartość projektu wynosi 592 458 zł, z czego 63,63% to dofinansowanie z Programu. Realizacja projektu zostanie rozpoczęta w III kwartale 2018 roku.

– W zakresie projektu znajdują się między innymi: prace budowlane dotyczące świetlicy jak również części użytkowanej przez OSP Kalnik, kompleksowa termomodernizacja budynku, stolarka okienna i drzwiowa, wymiana pokrycia dachowego, instalacje elektryczne z oświetleniem LED, instalacja paneli fotowoltaicznych na dachu budynku, przebudowa sanitariatów, wewnętrzne instalacje sanitarne, wentylacja pomieszczeń, instalacja centralnego ogrzewania, budowa przydomowej oczyszczalni ścieków, wyposażenie, etc. W części wnęki istniejącej sceny wydzielona zostanie przeszklona witryna z żaluzjami pomieszczenie na salę na 4 stanowiska komputerowe – opowiada Tadeusz Sobierajski, Burmistrz Morąga.

W wyniku ogłoszonego naboru na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego wpłynęło 28 wniosków o przyznanie pomocy na łączną wnioskowaną kwotę pomocy 10 138 680,87 złotych. 14 wniosków na kwotę pomocy 6 566 407,00 złotych uzyskało, co najmniej 16 punktów, w związku z tym zostały one wpisane na listę operacji ubiegających się o przyznanie pomocy w ramach 150 % limitu środków dostępnych dla województwa warmińsko-mazurskiego na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”. 4 wnioski złożone na kwotę pomocy 1 315 805,00 złotych uzyskało co najmniej 16 punktów, jednak nie mieszczą się w 150 % ww. limitu środków i nie zostały wpisane na powyższą listę. Natomiast 9 wniosków złożonych na łączną kwotę pomocy w wysokości 2 256 468,87 złotych nie uzyskało, co najmniej 16 punktów.

Uchwała Zarządu Województwa wraz z listą operacji informującą o kolejności przysługiwania pomocy – Uchwała Inwestycje w obiekty kulturalne

(red.)