www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Gmina udzieliła powiatowi pomocy w remontach w Morągu

Radni Miejscy z Morąga podjęli kilka uchwał odnośnie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostródzkiemu z przeznaczeniem  na realizację zadań drogowych, polegających na remoncie i modernizacji dróg i chodników w mieście i gminie Morąg.

Gmina udzieli pomocy finansowej Powiatowi Ostródzkiemu w 2018 roku z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: 1. „Remont chodnika m. Chojnik”, 2. „Remont chodnika m. Słonecznik”.

Pomoc finansowa zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2018 rok, w wysokości 162 843 zł (słownie: sto sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści trzy złote).

Szczegółowe warunki udzielania pomocy finansowej oraz sposób jej przekazania i rozliczenia zostaną określone w umowie.

Gmina udziela pomocy finansowej Powiatowi Ostródzkiemu w 2018 roku z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Remont chodnika m. Morąg ul. Sienkiewicza i Leśna”.

Pomoc finansowa zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2018 rok, w wysokości 136 151 zł (słownie: sto trzydzieści sześć tysięcy sto pięćdziesiąt jeden złotych).

Szczegółowe warunki udzielania pomocy finansowej oraz sposób jej przekazania i rozliczenia zostaną określone w umowie.

Gmina udziela pomocy finansowej Powiatowi Ostródzkiemu w 2018 roku z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1219N Bramka-Tarda Samborowo w miejscowości Słonecznik”.

Pomoc finansowa zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2018 rok, w wysokości 161 935 zł (słownie: sto sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć złotych).

Szczegółowe warunki udzielania pomocy finansowej oraz sposób jej przekazania i rozliczenia zostaną określone w umowie.

– Gmina Morąg udziela pomocy finansowej Powiatowi Ostródzkiemu w 2018 roku w postaci dotacji celowej w wysokości 162 843 zł, na potrzeby realizacji projektu: 1. „Remont chodnika m. Chojnik” – 22 923 zł, 2. „Remont chodnika m. Słonecznik” – 139 920 zł. Gmina Morąg udziela pomocy finansowej Powiatowi Ostródzkiemu w 2018 roku w postaci dotacji celowej w wysokości 136 151 zł, na potrzeby realizacji projektu „Remont chodnika m. Morąg ul. Sienkiewicza i Leśna”. Gmina Morąg udziela pomocy finansowej Powiatowi Ostródzkiemu w 2018 roku w postaci dotacji celowej w wysokości 161 935 zł, na potrzeby realizacji projektu „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1219N Bramka-Tarda Samborowo -w miejscowości Słonecznik”. Gmina Morąg udziela pomocy finansowej Powiatowi Ostródzkiemu w 2018 roku w postaci dotacji celowej w wysokości 350 031 zł, na potrzeby realizacji projektu „Remont ulicy Wróblewskiego m. Morąg”. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Gmina powinna podpisać Umowę o pomocy finansowej udzielanej na rzecz Powiatu Ostródzkiego – czytamy w uzasadnieniu Burmistrza Morąga do projektów uchwał.

(red.)