www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Gmina wesprze powiat w remoncie drogi i ulicy

Rada Miejska w Morągu udzieliła pomocy  finansowej Powiatowi Ostródzkiemu w 2018 roku z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Remont ulicy Parkowej m. Morąg” oraz ” Remont drogi powiatowej 1215N na odcinku Morąg-Wola Kudypska”.

Pomoc finansowa zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2018 rok. Szczegółowe warunki udzielania pomocy finansowej oraz sposób jej przekazania i rozliczenia zostaną określone w umowie.

– Gmina Morąg udziela pomocy finansowej Powiatowi Ostródzkiemu w 2018 roku w postaci dotacji celowej w wysokości 62 000 zł, na potrzeby realizacji projektu „Remont ulicy Parkowej m. Morąg”.

Gmina Morąg udziela pomocy finansowej Powiatowi Ostródzkiemu w 2018 roku w postaci dotacji celowej w wysokości 100 000 zł, na potrzeby realizacji projektu ” Remont drogi powiatowej 1215N na odcinku Morąg-Wola Kudypska „. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Gmina powinna podpisać Umowę o pomocy finansowej udzielanej na rzecz Powiatu Ostródzkiego. Warunkiem podpisania umowy jest podjęcie przez Radę Miejską uchwały –  napisał w uzasadnieniu do projektu uchwały Burmistrz Morąga Tadeusz Sobierajski.

(red.)