www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Gmina wesprze samorząd województwa w remoncie drogi nr 519

Rada Miejska w Morągu podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2018 roku, na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Małdyty-Morąg”.

Pomoc finansowa zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2018 rok, w wysokości 600 000 zł.  Szczegółowe warunki udzielania pomocy finansowej oraz sposób jej przekazania i rozliczenia zostaną określone w umowie z Województwem Warmińsko-Mazurskim.

–  W dniu 19.08.2016 roku został podpisany List Intencyjny w celu podjęcia przez strony wspólnych działań zmierzających do nawiązania współpracy dotyczącej realizacji tego zadania. Gmina zadeklarowała współfinansowanie w latach 2017-2018 w wysokości po 600 000 zł rocznie. Dotacja w wysokości 600 000 złotych została zabezpieczona w budżecie Gminy Morąg na 2018 rok. Gmina powinna podpisać umowę o pomocy finansowej udzielanej na rzecz Województwa Warmińsko -Mazurskiego, która określi warunki i terminy przekazania i rozliczenia dotacji. Warunkiem podpisania umowy jest podjęcie przez Radę Miejską Uchwały zgodnie z przedłożonym projektem – napisał w uzasadnieniu do projektu uchwały Burmistrz Morąga Tadeusz Sobierajski.

(red.)