www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Gmina wniesie wkład finansowy na dalszy rozwój szpitala

Rada Miejska w Morągu, na wniosek Burmistrz Morąga zdecydowała o wniesieniu wkładu pieniężnego i objęciu dodatkowych udziałów w Szpitalu Miejskim Sp. z o. o. w Morągu, które umożliwią dalszy rozwój spółki i realizację projektu e-usług.

Radni w swoje uchwale wyrazili zgodę na wniesienie do Szpitala Miejskiego Sp. z o. o. w Morągu wkładu pieniężnego w wysokości 170 000 zł z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego spółki.

W zamian za wniesiony wkład pieniężny Gmina Morąg obejmuje w Szpitalu Miejskim Sp. z o. o. w Morągu 170 udziałów o wartości 1 000 zł każdy, na łączną kwotę 170 000.

– Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy , przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących tworzenia, likwidacji reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek. Szpital Miejski w Morągu Sp. z o. o. jest spółką ze 100% udziałem gminy realizując zadanie — opieka zdrowotna. Obecnie spółka otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu „Rozwój e-usług medycznych w Szpitalu Miejskim w Morągu Sp. z o.o.” w kwocie 1 528 328.04 zł. Podwyższenie kapitału zakładowego umożliwi dalszy rozwój działalności spółki i realizację w/w projektu – napisał w uzasadnieniu do projektu uchwały Burmistrz Morąga Tadeusz Sobierajski.

(red.)