www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Gmina zmodernizuje ulicę wewnętrzną od ul. Leśnej do budynków SM

Gmina Morąg ogłosiła przetarg na modernizację ulicy wewnętrznej od ulicy Leśnej do budynków Spółdzielni Mieszkaniowej na działkach nr 124/11 i 60. Realizacja zadania obejmuje zajęcie terenu działki nr 124/11, należąca do Gminy Morąg i działka nr 60 należąca do Powiatu Ostródzkiego.

Roboty budowlane będą polegały na modernizacji ulicy wewnętrznej od  ulicy Leśnej do budynków Spółdzielni Mieszkaniowej w Morągu poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznej na

istniejącej nawierzchni betonowej z korektą szerokości, promieni łuków poziomych i poprawą odwodnienia.

Teren przebudowy obejmuje ulicę gminną rozpoczynającą się skrzyżowaniem z drogą powiatową 3073N i jest wewnętrzną ulicą gminną o nawierzchni betonowej wykonanej na podbudowie żwirowo-piaskowej. Stan nawierzchni jest zły: posiada liczne wyboje, spękania, zapadnięcia i ubytki. Tworzące się zastoiska wodne powodują dalszą degradację nawierzchni .

Szczegóły przetargu w załącznikach.

Ogłoszenie o zamówieniu – KI.271.2.2018.DL (PDF, 234.2 KiB)

SIWZ – KI.271.2.2018.DL (PDF, 801.6 KiB)

Edytowalne załączniki do SIWZ – KI.271.2.2018.DL (DOCX, 65.2 KiB)

Załącznik Nr 8- Dokumentacja projektowa, STWIORB, przedmiary robót (ZIP, 4 MiB)

(red.)