www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Gminny Konkurs Matematyczny

W Szkole Podstawowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Łącznie już po raz szósty zorganizowany został międzyszkolny etap Gminnego Konkursu Matematycznego dla uczniów klas IV – VII szkół podstawowych. 

W konkursie wzięło udział 27 uczniów z 9 szkół podstawowych gminy Morąg. Pracy komisji konkursowej przewodniczył dyrektor Szkoły Podstawowej w Łącznie Dariusz Gościniak.

Celem konkursu jest popularyzowanie matematyki wśród uczniów szkół podstawowych oraz motywowanie do poszerzania wiadomości i umiejętności. Udział w konkursie stwarza możliwość sprawdzenia i porównania swoich umiejętności matematycznych z innymi.
Konkurs, zgodnie z regulaminem, składał się z dwóch etapów. W pierwszej części uczestnicy rozwiązywali test składający się z zadań zamkniętych, zaś w drugiej z zadań otwartych. Uczniowie rozwiązując zadania, musieli wykazać się logiką matematyczną oraz umiejętnością rozwiązywania problemów.

Prace sprawdzane były przez komisję konkursową składającą się z nauczycieli uczniów biorących udział w konkursie. W tym czasie uczestnicy mogli odpocząć i posilić się korzystając z gościnności nauczycieli i Rady Rodziców  SP w Łącznie.
Komisja konkursowa po dokonaniu oceny prac uczniów wyłoniła laureatów:

 I miejsce – Michał Ryś SP nr 3

II miejsce – Michał Białek SP nr 3
III miejsce – Klaudia Repka SP nr 3
Przyznano również wyróżnienia dla Konrada Stepnowskiego ze SP w Łącznie i Jakuba Bacika z SP nr 4.

Nagrody dla zwycięzców ufundowane zostały przez Urząd Miasta i Gminy w Morągu.

Gratulujemy wszystkim i życzymy dalszych sukcesów w zgłębianiu tajników królowej nauk – matematyki!

(SP Łączno)