www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Gminny zespół zarządzania kryzysowego gotowy na ewakuację

W związku z odnalezieniem na terenie morąskiej jednostki wojskowej amunicji artyleryjskiej, do pracy w zespole zarządzania kryzysowego zostali włączeni przedstawiciele wojska, policji, państwowej straży pożarnej, ochotniczej straży pożarnej, Szpitala Miejskiego w Morągu, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morągu. We czwartek odbyły się trzy posiedzenia gminnego zespołu zarządzania kryzysowego. Ostatnie o godz. 18.00 z przedstawicielami wojewody warmińsko-mazurskiego – sztab kryzysowy, PKP, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie i Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie.

– Ustalenia, jakie poczyniliśmy z przedstawicielami wojska, grupą saperów, która ma podejmować działania w sobotę, 15 grudnia br., od godz. 10.00. Tego dnia, do godz. 9.00 wszyscy mieszkańcy w strefie zagrożenia 1500 m od miejsca znalezienia amunicji artyleryjskiej, czyli 6000 mieszkańców Morąga mają obowiązek ją opuścić do miejsc wskazanych przez Gminę Morąg. Te miejsca, to 5 szkół: 3 szkoły podstawowe i dwie szkoły średnie. Tam mieszkańcy mogą dojść pieszo, dojechać własnymi środkami transportu bądź skorzystać z transportu zabezpieczonego przez gminę. Będą to 4 autokary, których miejsce postoju zostało oznaczone w ulotkach dostarczonych mieszkańcom – mówił podczas konferencji prasowej Tadeusz Sobierajski, Burmistrz Morąga.

Największym problemem logistycznym, w ocenie Burmistrz Morąga, jest ewakuacja morąskiego szpitala oraz domu pomocy społecznej.

Jak powiedziała Ewa Michałowska, prezes Szpitala Miejskiego w Morągu, w placówce powołany został również zespół zarządzania kryzysowego składający się z ordynatorów poszczególnych oddziałów, pielęgniarek oddziałowych i przedstawicieli ratownictwa medycznego.

– Po dzisiejszej naradzie doszliśmy do wspólnego wniosku, że 55 pacjentów szpitala, w tym 42 obłożnie chorych – ich stan jest ciężki, aczkolwiek stabilny (dotyczy do pacjentów Zakładu Leczniczo-Opiekuńczego) oraz 12 pacjentów z oddziału wewnętrznego, trafi do sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Morągu, gdzie zorganizujemy tam tzw. mini szpital. Transport dla tak ciężko chorych pacjentów do innych szpitali jest nie wskazany, a ich stan zdrowia mógłby się bardziej pogorszyć. Trzech pacjentów, których stan zdrowia nie pozwalał na przeniesienie do sali gimnastycznej, zostało dzisiaj przetransportowanych do szpitali ościennych. Pacjenci, którzy mogli być wypisani zostali dzisiaj również zwolnieni do domu – wyjaśnia Ewa Michałowska.

Szpital podjął ścisłą współpracę z wojskiem i dzisiaj do Szkoły Podstawowej nr  3 w Morągu zostały przetransportowane łóżka szpitalne, niezbędny sprzęt medyczny. Natomiast w sobotę, we wczesnych godzinach porannych zaplanowano transport tych pacjentów do sali gimnastycznej w „Trójce”.

– Jeżeli chodzi o transport medyczny, to morąska jednostka wojskowa użyczy nam karetkę medyczną, która jednorazowo jest w stanie przewieść 10 pacjentów. Jest także karetka, która zabierze jednorazowo 4 pacjentów. Mam także do dyspozycji 3 własne ambulanse. Jutro także, w razie zaburzeń zdrowotnych mieszkańców spowodowanych ewakuacją, zostanie uruchomiony zespół ratownictwa specjalistycznego. Do dyspozycji będą także dwie karetki działalności podstawowej – mówi prezes szpitala.

Pacjenci przebywający w „Trójce”, jak powiedziała Ewa Michałowska, będą pod stałą opieką lekarzy, pielęgniarek.

Ewakuowany będzie także jeden dom opieki społecznej, gdzie przebywa obecnie 29 pensjonariuszy. Jak mówiła podczas konferencji Jadwiga Kosieradzka, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morągu, 3 z nich trafi do Szkoły Podstawowej nr 3 w Morągu, 23 poruszających się na wózkach i 2 chodzących samodzielnie zostanie przewiezionych do Szkoły Podstawowej nr 1 w Morągu.

– Osoby, które zamieszkują na terenie miasta, a objęte są usługi sióstr PCK, opiekę nad nimi sprawować będzie Polski Czerwony Krzyż. Osoby, które nie będą w stanie dojść czy dojechać do miejsc wskazanych przez gminę będą dowożone tam przez samochód Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morągu – mówiła Jadwiga Kosieradzka.

(red./fot. dw)