www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Harmonogramy odbioru nieczystości w Gminie Morąg

Harmonogramy odbioru nieczystości w mieście i gminie Morąg.

Odbiór z nieruchomości niezamieszkałych z zadeklarowaną częstotliwością inną niż dwa razy w miesiącu odbywać będzie się na podstawie indywidualnych ustaleń. W przypadku zadeklarowanego odbioru raz w m-cu odbiór z nieruchomości niezamieszkałych odbywać się będzie w drugim
terminie miesiąca.
Właściciele nieruchomości obowiązani są udostępnić odpady przed posesją do godziny 6:00 w dniu odbioru.

gmina__morag

miasto_morag

 

(UM Morąg)