www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

I Otwarty Konkurs Ofert 2018

Burmistrz Morąga ogłosił I Otwarty Konkurs Ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Morąg przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018 oraz na zadania wieloletnie na lata 2018-2020.

W zakresie:

PRIORYTET 2. – Bezpieczeństwo obywateli –ratownictwo i ochrona mieszkańców i turystów

PRIORYTET 3.  – Edukacja

PRIORYTET 4. – Ochrona zdrowia

PRIORYTET 5. – Pomoc społeczna

PRIORYTET 6. – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się tutaj: ogloszenie (PDF, 335.2 KiB)

(red.)