www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

II Morąski Przegląd Form Folklorystycznych „Haneczka 2018”

Morąski Dom Kultury zaprasza na  II Morąski Przegląd Form Folklorystycznych „Haneczka 2018” 22 maja 2018 r., godz. 10.00, sala widowiskowo-kinowa, wstęp wolny. Zgłoszenia przyjmowane sądo 11 maja 2018 r.

Regulamin II Morąskiego Przeglądu Form Folklorystycznych „Haneczka 2018”

Organizator:

Morąski Dom Kultury 

Cele Przeglądu:

–        popularyzacja muzyki instrumentalnej, tańców i pieśni ludowych

–        popularyzacja folkloru i promocja regionalnej twórczości artystycznej

–        kultywowanie polskich tradycji ludowych i przekazywanie jej wzorów dzieciom i młodzieży

–        pielęgnowanie polskości, świadomości kulturowej społeczeństwa

–        integracja zespołów folklorystycznych kochających taniec, muzykę oraz śpiew

–        wymiana doświadczeń artystycznych między uczestnikami Przeglądu

–        promocja kulturalna miast regionu i województwa warmińsko-mazurskiego

Miejsce i termin:

Przegląd odbędzie się 22.05.2018 r. o godzinie 10.00 w sali widowiskowo – kinowej MDK

Zasady uczestnictwa, kategorie artystyczne:

W przeglądzie mogą uczestniczyć:

folklorystyczne zespoły pieśni i tańca

ludowe zespoły śpiewacze

dziecięce zespoły folklorystyczne

kapele ludowe, soliści instrumentaliści lub śpiewacy ludowi bez towarzyszenia instrumentalnego

„mistrz i uczeń” – soliści, instrumentaliści – każdą prezentację rozpoczyna mistrz, kontynuuje uczeń (oceniany jest uczeń)

Czas trwania prezentowanego programu: folklorystyczne zespoły pieśni i tańca, dziecięce zespoły folklorystyczne (do 15 minut), ludowe zespoły śpiewacze, kapele ludowe (do 10 minut), soliści instrumentaliści lub śpiewacy ludowi bez towarzyszenia instrumentalnego, „mistrz i uczeń” (max 7 minut)

Jury i kryteria oceny:

Profesjonalne Jury składające się m.in. z choreografa, muzykologa będzie brało pod uwagę następujące kryteria:

właściwy dobór repertuaru w tym: śpiewu, muzyki, tańca, ubioru zgodnych z tradycją ludową regionu

interpretację utworów ludowych z uwzględnieniem stylu ludowego i czystości lokalnej gwary

prezentację instrumentów muzycznych, pochodzących z rodzimej tradycji oraz ocena ich składu, brzmienia i sposobu wykonania

technikę wykonywanych tańców

wyraz i walory artystyczne występu

umiejętność przekazywania kultury ludowej na scenie

Nagrody i wyróżnienia:

W każdej kategorii artystycznej Jury przyzna pamiątkowe dyplomy oraz nagrody:

„Złota Haneczka” – nagroda za I miejsce

„Srebrna Haneczka” – nagroda za II miejsce

„Brązowa Haneczka” – nagroda za III miejsce

Karty zgłoszeń należy przesyłać do 11 maja 2018 r. na adres:

Morąski Dom Kultury

  1. Mickiewicza 19

14-300 Morąg

lub drogą elektroniczną: e-mailem na adres: mdk.morag@o2.pl

tel.: 89 757 26 40

Dodatkowych informacji udziela: Beata Cetkowska, tel. 795402057

W sprawie nagłośnienia należy kontaktować się z Jarosławem Łabudzińskim, tel. 502380650

Uwagi końcowe:

Koszty transportu, wyżywienia i ewentualnego noclegu pokrywają instytucje delegujące.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rejestrowania i upowszechniania programów artystycznych oraz danych uczestników w celach promowania imprezy w mediach.

Udział w imprezie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby Przeglądu (Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późniejszymi zmianami) zgodnie ze zgłoszeniem.

Nadesłanie zgłoszeń oznacza akceptację regulaminu.

Regulamin i Karta zgłoszenia do pobrania

(red./MDK)