www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

II Morąskie Igrzyska „Wakacyjny Finisz”

W sobotę, 27.08.2016 w okolicach toru rolkowego na osiedlu kolonia Warszawska w Morągu odbędą się II Morąskie Igrzyska „Wakacyjny Finisz”. Podczas imprezy odbędą  się rywalizacje sportowe w wielu dyscyplinach sportowych dla dzieci, młodzieży, i dorosłych.

Rozegrany zostanie m.n. :
– turniej darta
– turniej badmintona
– turniej szachowy
– turniej warcabowy
– turniej piłki nożnej dla dzieci
– tuniej w boule
– biegi z przeszkodami
– wyścig kapsli
– konkurencje dla najmłodszych

Na imprezę zaprasza Morąskie Stowarzyszenie Biegowe „Finisz Morąg”. Partnerami tego morąskiego święta sportu są Stowarzyszenie Morąg aktywnie!, Zarząd Osiedla Kolonia Warszawska oraz Morąski Dom Kultury. Zadanie współfinansowane jest z budżetu Gminy Morąg.
Podczas imprezy odbędą się rywalizacje dzieci, młodzieży oraz dorosłych w wielu konkurencjach. Zwycięzcy otrzymają medale, natomiast wszyscy uczestnicy wezmą udział w losowaniu atrakcyjnych nagród. Uroczyste otwarcie Igrzysk nastąpi o godz. 12, po czym rozpoczną się rozgrywki sportowe.
W czasie trwania imprezy będzie można m. in. zmierzyć ciśnienie krwi oraz poziom cukru. Dla uczestników organizatorzy przewidują wodę oraz ciepły posiłek. Po zakończeniu Igrzysk odbędzie się zabawa przy muzyce. Zapraszamy całe rodziny do wspólnej zabawy oraz pożegnania wakacji w aktywny sposób.

Przybliżony program II Morąskich Igrzysk „Wakacyjny Finisz”:

12:00 – otwarcie Igrzysk;
12:15 – Turniej Piłki Nożnej /rocznik 2007 i młodsi/; Turniej Siatkówki Plażowej Kobiet; Turniej Warcabowy;
13:00 – Turniej Darta; Turniej Badmintona;
13:30 – Turniej Siatkówki Plażowej Mężczyzn;
14:00 – Turniej Piłki Nożnej /rocznik 2004-2006/; Turniej Szachowy; Biegi z przeszkodami;
15:30 – Turniej w boule; Wyścig kapsli;

Zapisy do poszczególnych konkurencji prowadzone będą 30 minut przed jej rozpoczęciem. Podane godziny rozpoczęcia są przybliżone i mogą nastąpić ich przesunięcia.

Regulamin II Morąskich Igrzysk „Wakacyjny Finisz”
-Igrzyska mają charakter zawodów koleżeńskich;
organizator nie ponosi odpowiedzialności za uczestników;
rozpoczęcie nastąpi o godz.12:00;
-zawody odbywać się będą w Morągu w okolicach toru rolkowego na osiedlu Kolonia Warszawska;
-Igrzyska odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne;
-organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia NW. -Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji narodowej z dnia 12.09.2001r. (dz. U. Nr 101 poz.1095)
-prosimy uczestników o ostrożność i stosowanie się do zaleceń organizatorów;
-organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki;
-organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki spowodowane z winy uczestników;
-osoby niepełnoletnie biorące udział w Igrzyskach zobowiązane są do przedstawienia pisemnej zgody rodzica (pełnoletniego opiekuna) na udział w zawodach;
-każdy uczestnik biegu zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem Igrzysk;
-zapisanie się do udziału w Igrzyskach oznacza akceptację regulaminu;
-zabrania się udziału w zawodach zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających;
-uczestnik Igrzysk przyjmuje do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z aktywnością ruchową i pociąga za sobą naturalne ryzyko zagrożenia wypadkami, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Zgłoszenie chęci uczestnictwa w Igrzyskach oznacza, że uczestnik przyznaje i potwierdza, że rozumie, rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem oraz dobrowolnie i swobodnie zdecydował się podjąć ryzyko;
-uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb Igrzysk i rozpowszechnianie swojego wizerunku na materiałach filmowych i fotograficznych z zawodów. (Finisz Morąg)

igrzyska