www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Inauguracja Morąskich Dni Rodziny

W zabytkowym ratuszu, w Morągu odbyła się uroczysta inauguracja  Morąskich Dni Rodziny, w ramach XVI Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny pod hasłem: „Rodzina fundamentem życia społecznego”.

Podczas imprezy Krystyna Prajwocka, prezes Morąskiego Stowarzyszenia Wpierania Rodzin wygłosiła przemówienie okolicznościowe. Wystąpił chór  dziecięcy „Camerata” ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Morągu.

Głos zabrał również obecny na uroczystości Tadeusz Sobierajski, Burmistrz Morąga.

Przedstawicielki Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówki Terenowej w Morągu wręczyły dyplomy i nagrody w konkursie plastycznym „Bezpiecznie i rodzinnie w gospodarstwie rolnym”.

Laureaci:

1 miejsce –  Agnieszka Łoś

2 miejsce – Kacper Rybak

3 miejsce – Patrycja Nowik – Nowicka

Inaugurację Morąskich Dni Rodziny zakończył wykład przygotowany przez Zenonę Tersa z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Morągu pt. ” Postawy rodziców w kształtowaniu osobowości i zachowań dziecka”. (red./fot. Daniel Woronko)