www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Informacja dot. uroczystości Wszystkich Świętych

W związku ze zbliżającą się uroczystością Wszystkich Świętych 2020 r., Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie informuje że, każdorazowe zajęcie pasa drogowego, w tym handlu kwiatami i zniczami, wymaga zezwolenia zarządcy drogi, tj. Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie.

Jednocześnie informuje, że na podstawie art. 40 ust. 12 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 470 z późn. zm.) zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną w wysokości 10-krotności opłaty ustalanej, za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi.

(ZDP Ostróda)