www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Informacja o stanie mienia Powiatu Ostródzkiego

Na dzień 31 grudnia 2017 roku Powiat Ostródzki był właścicielem i współwłaścicielem  1185 działek o łącznej powierzchni 1045,6628 ha.

Wykaz (w załączniku), w tym: – 62 działki o łącznej powierzchni 39,8119 ha pozostaje w trwałym zarządzie 12 jednostek organizacyjnych powiatu-

wykaz (w załączniku), – 106 działek o łącznej powierzchni 71,6859 ha stanowią nieruchomości pozostające w dyspozycji Zarządu Powiatu ( siedziby Starostwa Powiatowego, place parkingowe, działki budowlane, nieruchomości wydzierżawione i przekazane w użyczenie, nieruchomości na poszerzenie dróg przeznaczone do przekazania w trwały zarząd ZDP) – wykaz (w załączniku)

– 9 działek to udziały w nieruchomościach zabudowanych budynkami mieszkalnymi, w których powiat jest właścicielem lokali – wykaz lokali mieszkalnych stanowi załącznik Nr 4, – 2 działki o łącznej powierzchni 0,0343 ha pozostają w wieczystym użytkowaniu osób, które nabyły własność lokali mieszkalnych, – 1006 działek o łącznej powierzchni 934,1386 ha stanowią drogi powiatowe oraz grunty przeznaczone na poszerzenie dróg powiatowych przekazane w zarząd Zarządowi Dróg

Powiatowych w Ostródzie.

informacja o stanie mienia na dzień 31.12.2017r. (PDF, 295 KiB)

(Powiat Ostródzki)