www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

„Dzieci” rtm. Pileckiego na ogólnopolskim zjeździe w Łącznie

Zakończył się IV Ogólnopolski Zjazd Szkół im. rtm. Witolda Pileckiego, który odbywał się na terenie Gminy Morąg, w Szkole Podstawowej im. rtm. W. Pileckiego w Łącznie pod hasłem „Niezłomni, waleczni, najodważniejsi…”. Pierwszego dnia odbyła się m.in.: prezentacja szkół. Drugiego dnia obchodzono 115 urodziny rtm. Pileckiego oraz 5 rocznicę nadania placówce w Łącznie imienia rtm. Witolda Pileckiego.

-IV Zjazd Szkół rtm. Witolda Pileckiego w Łącznie zorgaznizowaliśmy w ramach ogólnopolskich obchodów ku czci „Żołnierzy Wyklętych” objętych Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.Współorganizatorem przedsięwzięcia był Instytut Pamięci Narodowej. Patronatu honorowego udzieliło Ministerstwo Edukacji Narodowej – mówi Dariusz Gościniak.

Gościem honorowym była Zofia Pilecka – Optułowicz, która przyjechała z rodziną. W uroczystościach uczestniczyły delegacje z 28 szkół rtm. Witolda Pileckiego z terenu całej Polski.

W trakcie czwartkowego spotkania dyrektor Szkoły Podstawowej im. rtm. Witold Pileckiego w Łącznie Dariusz Gościniak mówił, że: – Każda ze szkół ma inną historię. Jednym z nas przyjęcie imienia Witolda Pileckiego przychodziło łatwo, inni musieli o tego opiekuna stoczyć prawdziwą walkę.

Córka rotmistrza, Zofia Pilecka – Optułowicz podkreślała, że: –  Jesteśmy prawdziwą rodziną. Osobno jesteśmy tylko pojedynczymi szkołami, ale razem możemy być prawdziwą siłą, która może zdziałać wiele dobra dla naszej ojczyzny.

Wieczorem, po kolacji uczestnicy zjazdu uczestniczyli w wyjątkowym koncercie Chóru Żeńskiego „Passionata” z Morąga, który odbył się w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej” w Morągu.

Drugiego dnia uroczystości przeniosły się do Szkoły Podstawowej w Łącznie, która nosi imię rotmistrza Pileckiego. O godz. 10:00 została uroczysta Msza św. w kościele p.w. św. Wojciecha w Łącznie celebrowana przez ks. Jana Styrnę Biskupa Elbląskiego Seniora. Po nabożeństwie uroczystości główne odbyły się na terenie Szkoły Podstawowej w Łącznie: Apel pamięci poległych i zamordowanych przez komunistów „Żołnierzy Wyklętych”, złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową, akademia w szkolnej sali sportowej z udziałem pocztów sztandarowych i zaproszonych gości, przekazanie sztandaru szkoły młodszym rocznikom, uroczyste podpisanie listu intencyjnego w sprawie współpracy międzyszkolnej, wystąpienie córki rtm. Witolda Pileckiego: Zofii Pileckiej – Optułowicz, wystąpienia zaproszonych gości: prezesa IPN Łukasza Kamińskiego, Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty, Burmistrza Morąga. Uczniowie szkoły w Łącznie zaprezentowali okolicznościowy program artystyczny. Potem goście mogli zwiedzić szkołę oraz obejrzeć wystawę “Polska walcząca” udostępnionej przez IPN i  poczęstunek.

W godzinach popołudniowych miało miejsce spotkanie patriotyczne w Morąskim Domu Kultury: spotkanie autorskie z  Tadeuszem Markiem Płużańskim autorem książki „Rotmistrz Pilecki i jego oprawcy” oraz koncert muzyczny Pawła Piekarskiego i Leszka Czajkowskiego i oficjalne zakończenie uroczystości.

– W roku szkolnym 2010/2011, staraniami uczniów, rodziców i nauczycieli, nadaliśmy Szkole Podstawowej w Łącznie imię rotmistrza Witolda Pileckiego – jednego z najodważniejszych żołnierzy II wojny światowej oraz jedynego dobrowolnego więźnia obozu w Auschwitz – mówi Dariusz Gościniak, dyrektor Szkoły Podstawowej im. rtm. W. Pileckiego w Łącznie.

W bieżącym roku szkolnym Szkoła Podstawowa w Łącznie obchodzi jubileusz 5. rocznicy nadania imienia rotmistrza Witolda Pileckiego. Planowane święto szkoły zachęciło społeczność szkolną do zorganizowania w dniach 12-13 maja 2016 r. IV Ogólnopolskiego Zjazdu Szkół noszących imię rtm. Witolda Pileckiego pod hasłem „Niezłomni, waleczni, najodważniejsi…”.

Celem zorganizowanej uroczystości było poszerzenie wiedzy o postaci rotmistrza Witolda Pileckiego, przybliżenie postaw Żołnierzy Wyklętych, ogólnopolska integracja środowisk szkolnych oraz wymiana pomysłów i doświadczeń związanych z realizacją treści wychowawczych wypływających z wartości, jakimi kierował się w swoim życiu rtm. Witold Pilecki oraz inni Żołnierze Niezłomni.

– Chcieliśmy, aby współpraca w ramach sieci szkół noszących imię ochotnika do Auschwitz, mogła być inspiracją i przykładem dla wielu innych placówek oświatowych, a tym samym popularyzacją wzorców patriotyzmu i bohaterstwa na terenie całego kraju – dodaje dyrektor D. Gościniak.

Spotkanie główne odbyły się przy honorowej asyście Wojska Polskiego z udziałem Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej w Gdyni.

Uroczystość z udziałem szkół rotmistrza Witolda Pileckiego to wyjątkowa i ważna chwila w historii szkoły, ale także – należy to jednoznacznie podkreślić – doskonała okazja do promocji gminy Morąg, powiatu ostródzkiego i województwa warmińsko – mazurskiego – dodaje Dariusz Gościniak.

LIST OTWARTY W SPRAWIE PRZYWRACANIA PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH W POLSKICH SZKOŁACH

Szkoły i placówki oświatowe noszące zaszczytne imię rotmistrza Witolda Pileckiego  zwracają się z apelem do szkół o przywracanie pamięci Żołnierzy Niezłomnych, obierając ich jako patronów. Tragiczna historia, przez dziesięciolecia przemilczana albo fałszowana, staje się jednym z najważniejszych fundamentów tożsamości współczesnych Polaków.

UZASADNIENIE

Po ponad ćwierć wieku od obalenia w Polsce systemu komunistycznego istnieją jeszcze szkoły noszące imiona patronów, którzy symbolizują represyjny, autorytarny i niesuwerenny system władzy komunistycznej. Jest to dla nas wyraz lekceważenia ofiar totalitaryzmów oraz braku szacunku  dla dorobku oraz walki Polaków o wolność i niezawisłość Polski w XX wieku.

Patron szkoły czy placówki oświatowej winien przypominać o wartościach i korzeniach, z jakich wyrośliśmy. Jego wybór ma nadać placówce indywidualną tożsamość, ma sprawić, że cała społeczność szkolna będzie miała konkretny wzór do naśladowania, dzięki któremu wzbogaci swoją działalność wychowawczą. Patron zobowiązuje i wychowuje.

Nasz patron, rotmistrz Witold Pilecki, to jeden z najodważniejszych żołnierzy II wojny światowej, to heroiczny przykład oporu wobec Niemców i Rosjan. Charakteryzuje go głęboki patriotyzm,     honor, niezłomność, niezwykła skromność i człowieczeństwo. Najważniejszym celem jego życia była wolna ojczyzna. Był świadkiem i ofiarą zbrodni obu złowrogich systemów totalitarnych: nazizmu i komunizmu. Całe jego życie jest wzorem, jak żyć i jak – jeśli potrzeba – umierać za ojczyznę.

Pełne tragizmu losy rotmistrza Witolda Pileckiego i innych Żołnierzy Wyklętych są symbolicznym uogólnieniem doświadczeń pokolenia, które wywalczyło II Rzeczpospolitą, kształtowało ją i obroniło. Tradycyjne rodzinne wychowanie uczące osobistej dzielności, ofiarności  i poświęcenia dla ojczyzny, a także formacja religijna, kształtująca postawy moralne oraz pożądane cechy charakteru – oto kulturowo-społeczne środowisko, w jakim wzrastali.

Dziś, w świecie relatywizmu moralnego, chaosu wartości, agresji i zagubienia młodzieży, postawa bezkompromisowej walki Żołnierzy Niezłomnych o wolność swojego Narodu może być dla naszych uczniów i wychowanków inspiracją w kreowaniu własnych postaw i podejmowaniu życiowych decyzji.

W panteonie Żołnierzy Wyklętych, którzy mogą stanowić wzór dla młodzieży – być patronami szkół, wymieńmy kilkoro, w różnym wieku i stopniu:

17-letnią sanitariuszkę Danutę Siedzikównę „Inkę”,

ppłk. Łukasza Cieplińskiego „Pługa”,

mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszkę”,

mjr. Hieronima Dekutowskiego „Zaporę”,

por. Zdzisława Brońskiego „Uskoka”,

kpt. Stanisława Sojczyńskiego „Warszyca”.

Ukazując ich życie i wartości, jakim byli wierni, możemy kształtować postawy patriotyczne wśród młodego pokolenia, rozwijać poczucie dumy z historii kraju oraz umiłowanie Boga i Ojczyzny.

Niech kaganek pamięci o bohaterach zaświeci w waszych sercach, doda odwagi, zapali do aktywności w przywracanie prawdy o tożsamości narodowej wśród naszych uczniów i wychowanków, przyczyniając się do rozkwitu Najjaśniejszej Rzeczypospolitej.

List  został podpisany 13 maja 2016r. w Szkole Podstawowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Łącznie przez Zofię Pilecką – Optułowicz i Andrzeja Pileckiego oraz przedstawicieli szkół i placówek oświatowych noszących imię  rtm. Witolda Pileckiego podczas  IV Ogólnopolskiego Zjazdu Szkół rtm. Witolda Pileckiego  pod hasłem „Niezłomni, waleczni, najodważniejsi…”

(dw/fot. dw)