www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

„Ja, żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam … ”

W niedzielę, 9 grudnia 2018 r. słowa roty przysięgi wojskowej wypowie ponad 100 żołnierzy 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Składającym przysięgę towarzyszyć będzie blisko 130 żołnierzy, którzy od 17 listopada br. realizują ośmiodniowe szkolenie wyrównawcze w Olsztynie. Uroczystość odbędzie się na placu św. Jana Pawła II w Ełku, o godz. 14.00.

Obecnie w Wojskach Obrony Terytorialnej służbę pełni ponad 17 tys. żołnierzy, w tym ponad tysiąc pięciuset żołnierzy z Warmii i Mazur.

Przez złożenie przysięgi wojskowej ponad 100 ochotników z całego województwa warmińsko-mazurskiego stanie się pełnoprawnymi żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej. Uroczystość będzie zwieńczeniem szesnastodniowego szkolenia podstawowego.

Po niedzielnym zaprzysiężeniu zwiększy się liczba żołnierzy w pięciu batalionach lekkiej piechoty na Warmii i Mazurach, w Olsztynie, Ełku, Braniewie, Morągu i Giżycku.

Blisko 14% żołnierzy składających przysięgę mieszka w powiecie ełckim, a prawie 5% to mieszkańcy powiatu oleckiego i piskiego. Przysięgający z tych powiatów będą realizowali proces 3 letniego szkolenia w batalionie lekkiej piechoty w Ełku.

Batalion lekkiej piechoty w Braniewie zostanie wzmocniony przez ponad 30 nowo zaprzysiężonych Terytorialsów. Ponad 12% żołnierzy składających przysięgę to mieszkańcy powiatu elbląskiego. Prawie 5% to mieszkańcy powiatu braniewskiego, około 9% pochodzi z powiatu bartoszyckiego, a blisko 1% pochodzi z powiatu lidzbarskiego.

Ponad 20% ochotników to mieszkańcy z powiatu olsztyńskiego, 1% mieszka w powiecie nidzickim, blisko 8% pochodzi z powiatu szczycieńskiego. Tym samym batalion lekkiej piechoty w Olsztynie zostanie wzmocniony o ponad 30 nowo zaprzysiężonych żołnierzy.

Po złożeniu przysięgi ochotnicy wzmocnią również batalion lekkiej piechoty w Giżycku. Ponad 3 % żołnierzy pochodzi z powiatu giżyckiego. Tyle samo mieszka w powiecie węgorzewskim. Prawie 5 % ochotników pochodzi z powiatu kętrzyńskiego, ponad 3 % to mieszkańcy z powiatu gołdapskiego, a ponad 1% stanowią mieszkańcy powiatu mrągowskiego.

Pozostali przysięgający to ochotnicy, którzy będą kontynuowali szkolenie w batalionie lekkiej piechoty w Morągu. Ponad 7 % z nich pochodzi z powiatu iławskiego, blisko 7 % ochotników mieszka w powiecie ostródzkim, z czego ponad 2 % w Morągu. Ponad 1% pochodzi z powiatu działdowskiego. Tyle samo mieszka w powiecie nowomiejskim.

Ponad 100 inspirujących, pełnych pasji ludzi: budowlańców, mechaników, nauczycieli, sprzedawców, uczniów, studentów, kierowców dołączy 9 grudnia br. do 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej. „W naszych szeregach mamy także strażników miejskich, fizjoterapeutę, doradcę klienta, spawacza, radcę prawnego” – dodaje dowódca 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej, płk Mirosław Bryś.

Składającym przysięgę towarzyszyć będzie blisko 130 żołnierzy, którzy od 17 listopada br. realizują ośmiodniowe szkolenie wyrównawcze w Olsztynie.

W uroczystości wezmą udział bliscy żołnierzy, a także przedstawiciele władz wojewódzkich, samorządowych, służb mundurowych, Kościoła, kombatanci, parlamentarzyści oraz mieszkańcy. Przysięgę poprzedzi uroczysta msza święta w katedrze pw. św. Wojciecha w Ełku, o godzinie 12.15.

Przeprowadzone analizy pokazują, że Terytorialsi składający przysięgę 9 grudnia br. są ludźmi młodymi, 36 % żołnierzy jest w wieku 25 lat oraz mniej, a blisko 40 % jest w wieku od 25 do 35 lat. Dużą grupę stanowią Panie, których jest ponad 30.

Prawie 40% Terytorialsów składających przysięgę posiada wykształcenie wyższe, a ponad 35% wykształcenie średnie. Ponad 20 % żołnierzy przysięgających w niedzielę to uczniowie i studenci, blisko 70 % posiada stałe zatrudnienie. Ponad 2 % prowadzi własną działalność gospodarczą. Tyle samo prowadzi gospodarstwo rolne.

4 Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej im. kpt. Gracjana Fróga ps. „Szczerbiec” została powołana w drugim etapie tworzenia Wojsk Obrony Terytorialnej. Jej stałym rejonem odpowiedzialności jest województwo warmińsko-mazurskie. W skład brygady wchodzi pięć batalionów lekkiej piechoty: Morągu, Braniewie, Giżycku, Ełku oraz Olsztynie. Brygadą dowodzi płk Mirosław Bryś.

(Monika Jabłońska-Buder, Rzecznik prasowy 4 Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej)