www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Jest praca! Zostań funkcjonariuszem Służby Celno-Skarbowej

Trwa rekrutacja do Służby Celno-Skarbowej w woj. warmińsko-mazurskim. Kandydaci chętni do pełnienia służby mogą składać dokumenty do 26 listopada 2019 roku.

Na osoby, które z wynikiem pozytywnym przejdą poszczególne etapy postępowania kwalifikacyjnego, czeka 40 etatów w oddziałach celnych w Olsztynie (Miejsce Wyznaczone w Porcie Lotniczym Olsztyn-Mazury w Szymanach), Iławie, Bezledach, Gołdapi, Gronowie i Grzechotkach a także w Dziale Dochodzeniowo-Śledczym  oraz Dziale Realizacji i Służby Dyżurnej.

Ciekawa praca, możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji, korzystne warunki finansowe a także możliwość otrzymania emerytury po 25 latach służby – takie warunki oferuje chętnym Służba Celno-Skarbowa.

Jak wygląda rekrutacja?

Proces kwalifikacyjny do służby składa się z kilku etapów:

złożenie kwestionariusza osobowego a także innych dokumentów

test wiedzy

test psychologiczny i kompetencyjny

rozmowa kwalifikacyjna

ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do Służby w Służbie Celno-Skarbowej.

Wymagane kryteria do pełnienia służby w Służbie Celno-Skarbowej

Funkcjonariuszem Służby Celno-Skarbowej może być osoba będąca obywatelem polskim, posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe, korzystająca z pełni praw publicznych, ciesząca się nieposzlakowaną opinią, posiadająca stan zdrowia pozwalający na pełnienie służby na określonym stanowisku, nie karana.

Warunki pełnienia służby:

Do zadań na stanowiskach, na które prowadzona jest rekrutacja należeć będzie m.in. obsługa zgłoszeń celnych, kontrola celna podróżnych, towarów i środków przewozowych, obsługa urządzeń RTG do prześwietlania bagażu, wymiar należności celnych i podatkowych, prowadzenie kontroli celno-skarbowych, wszczynanie oraz prowadzenie postępowań
o przestępstwa i wykroczenia skarbowe.

Na osoby, które rozpoczną służbę w Służbie Celno-Skarbowej czekają liczne szkolenia umożliwiające zdobycie wiedzy teoretycznej oraz  umiejętności praktycznych, a co za tym idzie dają szerokie możliwości rozwoju zawodowego.

Nowo zatrudniony funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej może liczyć po przyjęciu do służby na uposażenie zasadnicze i różnego rodzaju dodatki i premie – np. dodatek za stopień służbowy dodatek za wieloletnią służbę, dodatek kontrolerski, dodatek za służbę w porze nocnej, dodatek za przedłużony czas służby oraz inne uzasadnione szczególnymi właściwościami, kwalifikacjami i umiejętnościami, a także nagroda roczna (czyli tzw. trzynastka). Dodatkowym atutem zatrudnienia jako funkcjonariusz Służbie Celno-Skarbowej jest dodatkowy urlop wypoczynkowy oraz możliwość nabycia praw do emerytury mundurowej.

Osoby zainteresowane pełnieniem służby w umundurowanej formacji jaką jest Służba Celno-Skarbowa funkcjonująca w ramach Krajowej Administracji Skarbowej, zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dot. prowadzonego naboru, które dostępne są na stronie internetowej Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie w zakładce Ogłoszenia/Nabór/Oferty pracy i służby w KAS: Link do ogłoszenia (otwiera nowe okno).

(KAS Olsztyn)