www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Kiedy PKP przeprowadzi remont kładki nad torami przy dworcu?

PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku na wysyłane przez Gminę Morąg ponaglenia dotyczące remontu kładki nad torami w Morągu zlokalizowanej przy budynku dworca PKP, odpowiedział niedawno, że realizacja zadania planowana jest na dwa etapy. Pierwszy: wykonanie dokumentacji projektowej z kosztorysem. Obecnie prowadzone jest badanie rynku wśród projektantów. Po drugie zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe w celu wyłonienia firmy, która taką dokumentację opracuje. PKP planuje pierwszy etap zakończyć w tym roku. Drugi etap: wykonanie remontu kładki na podstawie dokumentacji technicznej planowane  jest w 2019 roku.

Wcześniej Gmina Morąg przesłała do PKP list intencyjny odnośnie partycypacji w kosztach realizacji inwestycji w wysokości 50 proc. kosztów, ale nie więcej niż 500 000 zł.

PKP w odpowiedzi na to napisała do morąskiego samorządu, że taki list będzie możliwy do podpisania przez prezesa PKP S.A. po wykonaniu dokumentacji technicznej oraz kosztorysu.

– W piśmie z 8 czerwca 2017 roku PKP pisze, że w odpowiedzi na pismo Gminy Morąg, w związku z reorganizacją w spółce i zmiany proceduralne list intencyjny związany z zaciągnięciem zobowiązania na kwotę 500 000 zł musi zostać podpisany przez prezesa PKP S.A. Dalej PKP powiadamia w swoim piśmie, że wykonanie przedmiotowego zadania planowane jest na dwa etapy. Pierwszy: wykonanie dokumentacji projektowej z kosztorysem. Obecnie prowadzone jest badanie rynku wśród projektantów. Następnie zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe w celu wyłonienia firmy, która taką dokumentację opracuje. PKP pisze dalej, że realizacja tej części zadania na przełomie 2017/2018 roku. A wykonanie remontu kładki, zaznacza w  piśmie PKP, na podstawie dokumentacji technicznej w 2018 roku. PKP w ostatnim piśmie z lutego 2018 roku nie wspomina nic o wcześniejszej deklaracji wykonania naprawy kładki w tym roku – wyjaśnia Zenon Jankowski, naczelnik Wydziału Komunalno-Inwestycyjnego Urzędu Miejskiego w Morągu.

O szczegóły zapytaliśmy u źródła: Kiedy planowana jest jej realizacja i na czym będzie polegał remont?

– W sprawie kładki jesteśmy na etapie procedowania postępowania zmierzającego do wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej na remont kapitalny kładki wraz z kosztorysem inwestorskim – napisał Tomasz Leś, Wydział Prasowy, Biuro Komunikacji i Promocji Polskie Koleje Państwowe S.A.

Docierają także do nas informacje, że planowane jest zburzenie budynku dworca, ponieważ przez brak kasy PKP obiekt niszczeje i przynosi straty. Czy to prawda? – pytaliśmy dalej przedstawiciela PKP.

– Nie ma planów zburzenia budynku dworca – napisał krótko Tomasz Leś.

(red./fot. dw)