www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Kolejne przedłużenie zamknięcia drogi Morąg – Małdyty

Skanska S.A. jako generalny wykonawca kontraktu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Małdyty – Morąg” informuje o przedłużeniu wprowadzonego całkowitego czasowego zamknięcia drogi wojewódzkiej nr 519 w miejscowości Morąg na odcinku: 39+440 (ul. Wenecka) -39+560 (koniec zakresu inwestycji) do 31.07.2018 r.

Zastawy zamykające zostaną ustawione w km 38+740 i w km 39+570, natomiast szczelne zamknięcie w postaci pryzm z piasku zostaną usypane w km 39+440 i w km 39+565. Mieszkańcom z ul. Weneckiej oraz dojazd do szpitala zostanie zapewniony drogą wojewódzką nr 519 w stronę Małdyt.
Ruch z drogi wojewódzkiej nr 519 jest przekierowany zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas robót drogowych zatwierdzonym pismem znak: RDW-E-DM/5302/ot/14/451/2017 z dnia 14.03.2017 r. wraz z aktualizacją zatwierdzoną dn. 9.02.2018 r. znak: IG-BD.8022.2.18.2018 zgodnie z załączona mapą.
Źródło informacji: Monika Kaczmarek – Skanska S. A.

DO POBRANIA:

SCHEMAT ZAMKNIĘCIA DROGI ETAP II

PLAN OBJAZDOWY

OFICJALNE PISMO

(red./UM Morąg/Starostwo w Ostródzie)