www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Kolejny szkoleniowy weekend Terytorialsów w gminie Morąg

– Cały proces szkoleniowy Terytorialsa trwa 3 lata i odbywa się przede wszystkim w systemie weekendowym, co pozwala w sposób optymalny pogodzić życie zawodowe i rodzinne ze służbą wojskową. Ważną częścią systemu szkoleń żołnierzy OT jest korzystanie z terytorialności, która jest źródłem przewagi formacji. Znajomość terenu jest kluczem do sukcesu, dlatego też staramy się każde szkolenie przeprowadzić w miejscach bliskich naszym Terytorialsom – mówi Monika Jabłońska, rzecznik prasowy 4 Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej. Tak też będzie w przyszły weekend. Terytorialsi z województwa warmińsko-mazurskiego, od 14 do 15 lipca br. będą rozwijali swoje kompetencje na terenie gminy Morąg.

– Szkolenie będzie realizowane w formie zajęć dobowych, które są idealną okazją do sprawdzenia się w trudnych warunkach. Dla Terytorialsów to sprawdzian kondycji, wytrwałości, ale też motywacji – opowiada Monika Jabłońska.

Żołnierze z batalionu lekkiej piechoty w Morągu, po zakończeniu zajęć na strzelnicy, rozpoczną szkolenie z taktyki w miejscowości Zalewo, skąd udadzą się na teren Nadleśnictwa Dobrocin.

– Chcemy, aby nasi żołnierze byli dobrze wyszkoleni, dlatego bardzo ważną częścią szkolenia są zajęcia z taktyki, które scalają całą wiedzę podstawową Terytorialsa. Dzięki uprzejmości Nadleśnictwa Dobrocin, nasi żołnierze mogę szkolić się w regionie, z którego się wywodzą i w miejscach, które znają „jak własną kieszeń”. Znajomość regionu pozwala na efektywną obronę i wsparcie społeczności, do których na co dzień należą Terytorialsi – podkreśla ppłk Mirosław Tołodziecki, dowódca batalionu lekkiej piechoty w Morągu.

Podczas zajęć żołnierze nie będą używać środków pozoracji.

– Misją Wojsk Obrony Terytorialnej jest obrana i wspieranie lokalnych społeczności. Przygotowanie do realizacji tej misji musi obejmować szkolenie w miejscowościach z wykorzystaniem lokalnej infrastruktury i terenu. Tak właśnie szkolą się formacje OT na całym świecie. Jednym z celów szkoleń jest również poprawa świadomości społecznej i poznanie terenu, który jest rejonem działań żołnierzy OT z Warmii i Mazur – dodaje Monika Jabłońska.

(red./fot. WOT)