www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Konkurs fotograficzny pt. „Mój pies i woda – bezpieczna przygoda”

Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku do 18 lat, mieszkających na terenie Warmii i Mazur, do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym pt. „Mój pies i woda – bezpieczna przygoda”, zorganizowanym przez Wydział Prewencji KWP w Olsztynie. Przedsięwzięcie ma na celu zmniejszenie liczby utonięć, zwiększenie świadomości istnienia niebezpieczeństw na wodzie i terenach przywodnych, a także propagowanie i rozwijanie postawy odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych.

Fotografie konkursowe wraz z podpisanym Oświadczeniem należy przesyłać na adres profilaktyka@ol.policja.gov.pl w terminie od 1 lipca 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r.

Regulamin konkursu

Oświadczenie uczestnika konkursu

(KPP Ostróda)