Konkurs literacki „Warto zostać na wsi”

Ideą inicjatywy jest aktywizacja młodych ludzi z Warmii i Mazur, którzy będą mieli okazję zaprezentować własne poglądy na temat pracy i życia na wsi.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół średnich o profilu rolniczym z całego województwa warmińsko-mazurskiego.

Zadaniem uczestników jest m.in. zaprezentowanie możliwości rozwoju obszarów wiejskich albo samodzielnie odnalezienie przykładów przedsięwzięć realizowanych na terenie interesującego ich regionu, będących dla nich motorem do zamieszkania i pracy zarobkowej na wsi.

Liczymy również na to, że młodzież, która stoi przed dylematem: „zamieszkać w mieście czy jednak pozostać na wsi” zyska pewność wyboru. Konkurs jest również doskonałą okazją do zaprezentowania i docenienia zdolności literackich młodzieży ze szkół rolniczych.

Praca może przybrać formę m.in. kartki z pamiętnika, opowiadania, listu, fragmentu biografii, rozprawki, rozważań. Tekst powinien mieć charakter oryginalny, dotychczas nigdzie (także we fragmentach) niepublikowany. Objętość prac przesyłanych na konkurs: do 2000 słów.

Zgłoszenia przyjmowane są do 25 listopada 2020 roku, natomiast zwycięzców poznamy do 10 grudnia 2020 roku.

Prace należy złożyć osobiście lub listownie (liczy się data stempla pocztowego) w formie papierowej oraz elektronicznej (na elektronicznym nośniku danych, w formacie edytowalnym) wraz  z poprawnie wypełniona kartą zgłoszeniową (załącznik 1) oraz załącznikami nr 2 i 3 do regulaminu konkursu na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa, ul Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn.

Organizatorem wydarzenia jest jednostka regionalna Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego.

DO POBRANIA:
– Regulamin konkursu

(wwim)