www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Konkursy na dyrektorów przedszkoli

Burmistrz Morąga ogłosił konkursy na kandydatów na stanowiska dyrektorów:  Przedszkola nr 2 w Morągu, ul. Armii Krajowej 15, Przedszkola nr 6 „Pod Zielonym Parasolem” w Morągu , ul. Pomorska 23.

Oferty należy składać w terminie do 31 stycznia (liczy się data wpływu oferty, nie data stempla pocztowego) w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Morągu, pok. nr 30 lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Morągu, ul. 11 Listopada 9, 14-300 Morąg.
Szczegóły dotyczące wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba przystępująca do konkursu oraz wymaganej dokumentacji konkursowej zawiera ogłoszenie dostępne:

– tutaj: Zarządzenie Burmistrza nr 673/18 z dnia 12 stycznia 2018 r. (PDF, 1.7 MiB)

– na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej w Morągu (www.bip.morag.pl),
– na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Morągu,
– w siedzibach szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Morąg.

(red./UM Morąg)