Laptopy trafiły do morąskich szkół

Gmina Morąg w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” otrzymała 80 000 zł dofinansowania na realizację projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Z otrzymanego dofinansowania zakupiono 37 laptopów. Wbudowana kamera, zestaw słuchawkowy i mikrofon na pałąku umożliwiają zdalne nauczanie. Laptopy zostały przekazane do szkół:

Szkoła Podstawowa nr 1 w Morągu – 6 szt.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Morągu – 6 szt.

Szkoła Podstawowa nr 3 w Morągu – 6 szt.

Szkoła Podstawowa nr 4 w Morągu – 6 szt.

Szkoła Podstawowa w Łącznie – 4 szt.

Szkoła Podstawowa w Słoneczniku – 4 szt.

Szkoła Podstawowa w Żabim Rogu – 5 szt.

(UM Morąg)