www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Lokalne działania kierowane przez społeczność są w cenie

Podpisanie umów objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 odbyło się w Wilkasach pod Giżyckiem. W spotkaniu uczestniczył marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin. Jednym z beneficjentów jest Rzymsko-katolicka Parafia pod wezwaniem Matki Boskiej Szkaplerznej w Kalniku, która otrzymała pomoc w wysokości 177 906,00 zł na Zagospodarowanie terenu wokół Kościoła Rzymsko-katolickiego p.w. Chrystusa Króla  w Kwitajnach z dostosowaniem do potrzeb turystyki.

– Dzięki funduszom wspierane są lokalne działania kierowane przez społeczność. – tłumaczy marszałek województwa. – Beneficjenci z naszego regionu będą mogli m.in. utworzyć nowe przedsiębiorstwa, rozwijać dotychczasowe działalności gospodarcze, rozwijać istniejącą infrastrukturę: turystyczną, kulturalną i rekreacyjną, a także promować lokalne walory, w tym produkty lub usługi lokalne.

Działania w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” skierowane są dodatkowo na podnoszenie wartości produktów, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury oraz powierzenie społecznościom rybackim ważniejszej roli w rozwoju lokalnym i zarządzaniu lokalnymi zasobami rybołówstwa i działalnością morską.

W ramach poddziałania 19.2 r. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 do zarządu województwa warmińsko-mazurskiego wpłynęło łącznie 825 wniosków o przyznanie pomocy na kwotę ponad 102 mln złotych.

Do 28 lutego 2018 r. zawarto 353 umowy o przyznaniu pomocy na łączną kwotę ponad 37 mln złotych. Z kolei w Wilkasach zostało podpisanych kolejnych 18 umów, z Wnioskodawcami, którzy złożyli wnioski o przyznanie pomocy za pośrednictwem lokalnych grup działania.

Do zarządu województwa warmińsko-mazurskiego wpłynęło także 27 projektów grantowych na kwotę ponad 3,2 mln złotych od siedmiu Lokalnych Grup Działania. Projekty grantowe są nową formą wsparcia, niestosowaną w poprzedniej perspektywie. Umożliwiają one lokalnym grupom działania osiągnięcie wskaźników określonych w lokalnych strategiach rozwoju poprzez realizację przez poszczególnych grantobiorców zadań o małej wartości (do 50 tys. zł.)

Zawarto już 16 umów na projekty grantowe, na kwotę prawie 2 mln zł. Pod Giżyckiem zostały podpisana kolejna umowa na projekty grantowe: ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” oraz Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”.

Oba projekty dotyczą promowania obszarów objętych lokalnymi strategiami rozwoju. Poszczególne granty przewidują zorganizowanie specyficznych dla danego obszaru imprez promujących walory naturalne, kulturowe i historyczne oraz wydanie materiałów promocyjnych na rzecz rozwijania oferty turystycznej. Powstanie także mobilna pracownia komputerowa jako innowacyjna metoda promocji obszaru.

W ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014 – 2020, lokalne grupy rybackie i lokalne grupy działania z terenu województwa warmińsko – mazurskiego ogłosiły 10 naborów na łączną kwotę blisko 14 mln zł. Złożono 86 wniosków o dofinansowanie na kwotę ok. 14,5 mln zł. Dotychczas zawarto 33 umowy o dofinansowanie na łączną kwotę blisko 3,2 mln zł.

Alokacja środków na wsparcie realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach PO „Rybactwo i Morze” dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” wynosi ponad 2 mln euro.

Wnioskodawcy z obszaru działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” podpisali sześć umów o dofinansowanie na łączną kwotę 582 237,00 zł.

Planowane do realizacji operacje dotyczą podejmowania, wykonywania lub rozwijania działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

LISTA PODPISANYCH UMÓW

(red./wwim)