www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Małe przedsięwzięcia przyczynią się do rozwoju obszarów wiejskich

Umowy związane z konkursem „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” zostały podpisane w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie.

Dofinansowanie było przyznane gminie na realizację przedsięwzięć zgłoszonych przez sołectwa biorące udział w Programie Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…”.

Projekty inwestycyjne mają na celu zwiększenie poziomu zaangażowania społeczności obszarów wiejskich w realizację przedsięwzięć w swoim otoczeniu oraz dodatkowo poprawę warunków życia ludności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego, w tym zachowanie i rozwijanie krajobrazu wiejskiego oraz wzrost atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich.

W ramach przedsięwzięcia wdrażane są różnorodne małe przedsięwzięcia począwszy od budowy siłowni zewnętrznych, poprzez estetyzację przestrzeni publicznej, po infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną.

Dzisiaj (22 maja 2018 roku) zostały podpisane umowy z przedstawicielami 23 projektów, a łączna kwota dofinansowania wynosi blisko 230 tys. zł.

Konkurs „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” realizowany jest od 2006 roku w oparciu o środki finansowe zabezpieczone w budżecie samorządu województwa warmińsko-mazurskiego.

LISTA WYRÓŻNIONYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ 

(wwim)