www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Marszałkowskie dofinansowanie szpitali i sanepidu

Kolejne ponad 8,5 mln zł dofinansowania unijnego trafi do warmińsko-mazurskich szpitali i regionalnej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Zarząd województwa 17 czerwca 2020 roku zatwierdził przekazanie dodatkowych środków na wsparcie służby zdrowia w warunkach pandemii. Na liście znalazł się również Szpital Miejski w Morągu , który dostanie 400 tys. zł.

– Systematycznie odpowiadamy na potrzeby szpitali, zasilając je w dużej mierze strumieniem funduszy unijnych. Sytuacja epidemiologiczna wymaga ciągłego zabezpieczenia w dodatkowe środki ochrony osobistej i specjalistyczny sprzęt, dlatego maksymalnie uprościliśmy ścieżkę dofinansowania unijnego  – mówi Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa.

Wsparcie jednostek ochrony zdrowia z regionu dodatkowymi funduszami unijnymi było możliwe dzięki przesunięciom środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020, jakich zarząd województwa dokonał wewnątrz programu na samym początku pandemii.

Nabór wniosków prowadzono w trybie nadzwyczajnym. Łącznie złożono ich 28, a 23 już poddano ocenie (pozostałe 5 jest procedowanych).

Teraz wsparcie otrzymają:
– Szpital w Giżycku – 1 mln zł,
– Szpital Powiatowy w Piszu – 1 mln zł,
– Szpital Miejski w Olsztynie – 850 tys. zł,
– Szpital Powiatowy w Iławie – 700 tys. zł,
– Szpital Powiatowy w Bartoszycach – 700 tys. zł,
– Szpital Powiatowy w Biskupcu – 600 tys. zł,
– Szpital Mrągowski – 500 tys. zł,
– Szpital Powiatowy w Kętrzynie – 500 tys. zł,
– Sanepid wojewódzki w Olsztynie – 500 tys. zł,
– ZOZ w Nidzicy – 400 tys. zł,
– Szpital Miejski w Morągu – 400 tys. zł,
– Powiatowe Centrum Medyczne w Braniewie – 400 tys. zł,
– ZOZ w Lidzbarku Warmińskim – 400 tys. zł,
– Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim – 400 tys. zł,
– GoldMedica w Gołdapi – 300 tys. zł.

Beneficjenci wykorzystają środki na doposażenie w sprzęt, aparaturę medyczną oraz środki ochrony osobistej personelu. Wysokość dofinansowania sięga 85 proc. wartości projektów.

Wcześniej w czerwcu zarząd województwa zatwierdził przekazanie środków unijnych dla:
– Szpital w Ostródzie – 2 mln zł,
– Szpital Miejski w Elblągu – 1,5 mln zł,
– SPZOZ w Działdowie – 700 tys. zł,
– Szpital MSWiA w Olsztynie – 950 tys. zł,
– Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczytnie – 500 tys. zł,
– Olmedica w Olecku – 500 tys. zł,
– Szpital Powiatowy w Pasłęku – 255 tys. zł.

W maju zarząd województwa przyjął wspólny projekt unijny dofinansowujący wojewódzkie szpitale i placówki medyczne o łącznej wartości 12,1 mln zł.

W partnerskim projekcie „Wsparcie podmiotów leczniczych utworzonych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie na dofinansowanie potrzeb sprzętowych i materiałowych, przeznaczonych do zapobiegania, rozprzestrzeniania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2“ uczestniczy sześć wojewódzkich podmiotów leczniczych oraz samorząd województwa jako partner wiodący.
Całkowita wartość projektu 12,1 mln zł będzie podzielona pomiędzy partnerów w sposób następujący:
•         Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie – 2,83 mln zł,
•         Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu – 2,65 mln zł,
•         Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie im prof. dr Stanisława Popowskiego – 3,94 mln zł,
•         Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie – 1,45 mln zł,
•         Szpital Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki zdrowotnej w Węgorzewie – 130 000 zł,
•         Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego  w Olsztynie – 1,1 mln zł.
Łączna kwota, jaką samorząd województwa warmińsko-mazurskiego przeznaczył na wsparcie służby zdrowia w regionie w obliczu pandemii, wynosi 75 mln zł. Blisko 68 mln zł to środki unijne, 5 mln zł pochodzi z budżetu województwa, a 2 mln zł z rezerwy kryzysowej.

(wwim)