www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków

Starostwo Powiatowe w Ostródzie ogłosiło konkurs na usługę: „Przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w ramach projektu pn. „Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatu Ostródzkiego – etap II”.

Termin składania ofert / wniosków: 2018-10-02 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2018-10-02 10:15:00

Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa: 3. Cyfrowy region. Działanie 3.1.  Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. Przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w ramach projektu pn. „Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatu Ostródzkiego – etap II”, zgodnie z postanowieniami § 3 i 19 siwz, warunkami technicznymi stanowiącymi zał. nr 4 do siwz – w zakresie części (zadań) od 1 do 8, projektem umowy (zał. nr 3 do siwz), ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne(Dz.U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.), aktami wykonawczymi do tej ustawy oraz innymi związanymi przepisami, jn.:

Część 1 – Jednostka ewidencyjna Dąbrówno w zakresie obrębów ewidencyjnych: Marwałd, Samin, Dąbrówno, Leszcz.

Część 2 – Jednostka ewidencyjna Grunwald w zakresie obrębów ewidencyjnych: Rychnowo, Dylewo, Mielno.

Część 3 – Jednostka ewidencyjna Łukta w zakresie obrębów ewidencyjnych: Mostkowo, Florczaki, Kotkowo, Pelnik, Wynki.

Część 4 – Jednostka ewidencyjna Małdyty w zakresie obrębów ewidencyjnych: Małdyty, Zajezierze, Szymonowo, Dziśnity, Koszajny.

Część 5 – Jednostka ewidencyjna Miłakowo w zakresie obrębów ewidencyjnych: miasto Miłakowo, Warkałki, Stare Bolity, Książnik, Raciszewo.

Część 6 – Jednostka ewidencyjna Miłomłyn w zakresie obrębów ewidencyjnych: Winiec, Bynowo, Liwa.

Część 7 – Jednostka ewidencyjna Morąg w zakresie obrębów ewidencyjnych: Królewo, Rolnowo, Nowy Dwór, Łączno, Gubity, Wilnowo.

Część 8 – Jednostka ewidencyjna Ostróda w zakresie obrębów ewidencyjnych: Zwierzewo, Międzylesie, Lubajny, Idzbark, Grabin, Szyldak, Reszki.

Szczegóły zamówienia:

Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 330.6 KiB)

Zał nr 1a-1h do siwz – Formularze ofertowe (8 egz.) (ZIP, 592.9 KiB)

Zał nr 2 do siwz – JEDZ (espd-request) (PDF, 83.6 KiB) Zał nr 2 do swiz – JEDZ (espd-request) (XML, 121.9 KiB)

Zał nr 3 do siwz – projekt umowy (DOC, 275.5 KiB)

Zał nr 4 do siwz – Warunki techniczne (ZIP, 483.1 KiB)

Zał nr 5 do siwz – Wzór pełnomocnictwa (DOC, 67 KiB)

(red./Starostwo w Ostródzie)