www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Modernizują szlaki rowerowe

Związek Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki” na terenie ośmiu gmin: Dąbrówno, Grunwald, Jonkowo, Łukta, Miłakowo, Morąg, Ostróda, Świątki przeprowadza modernizację szlaków rowerowych.

Stopniowo pojawiają się miejsca wypoczynku przy wyznaczonych szlakach rowerowych. Są to zadaszone wiaty wraz z tablicami informacyjnymi.

– Prosimy wszystkich korzystających o uszanowanie i utrzymanie tam porządku. Miejsca te mają wpływ na podniesienie wizerunku i atrakcyjności naszych gmin – apelują przedstawiciele Związku Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki”.
Zakończenie wszystkich prac: ustawienie miejsc postojowych i konserwacja szlaków przewidywane jest na koniec czerwca 2018 r.

Związek Stowarzyszeń pozyskał fundusze zewnętrzne w ramach projektu pn. „Modernizacja i oznakowanie szlaków rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na obszarze działania Związku Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki” w ramach osi priorytetowej 6- „Kultura i dziedzictwo”, Działanie 6.2.- „Dziedzictwo naturalne”, poddziałanie 6.2.3.- „Efektywne wykorzystanie zasobów” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Kwota dofinansowania wynosi 482 048,00 zł. Zachęcamy mieszkańców i turystów do aktywnej turystyki na rowerach.

Poniżej fotorelacja z postępujących prac. (red./ Związek Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki”)