www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Morąscy nauczyciele na seminarium „Programowanie z eTwinning”

Troje nauczycieli z gminy Morąg wzięło udział w dwudniowym seminarium „Programowanie z eTwinning”.  Organizatorem tego spotkania był eTwinning, który jest społecznością szkolną, gromadzącą szkoły i przedszkola z całej Europy (i nie tylko) współpracującą za pomocą mediów elektronicznych. Oferuje również  doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami – współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę.

W wyniku tego seminarium powstały dwa projekty:

„Mali odkrywcy na tropie płonącego kamienia” – projekt Szkoły Podstawowej im. Ireny Kwinto w Żabim Rogu, koordynowany przez Katarzynę Steffen-Białek i Sylwię Grodecką wspólnie ze szkołami z Gdańska, Fromborka i Warszawy.

W ramach tego projektu uczniowie w procesje gamifikacji kształtują myślenie komputacyjne. Wykorzystując metody TIK, dzieci tworzą gry i zagadki, które posłużą do stworzenia wspólnego pokoju zagadek (escape room).

2.”Legendy Polski”- w  projekcie biorą udział oddziały przedszkolne z placówek z Przedszkola nr 11 w Warszawie i Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Morągu.

Ideą projektu jest poznanie legendy z regionu partnera. Zarówno dzieci jak i nauczyciele będą mieli okazji uczyć się poprzez technologie informacyjne. Projekt ten koordynuje Lidia Szwaracka ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Morągu we  współpracy z Przedszkolem nr 11 w Warszawie.

To nie pierwsze seminarium eTwinning, w którym nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Żabim Rogu wzięli udział. We wrześniu dwoje z nich uczestniczyło w szkoleniu „Aktywna tablica  z eTwinning”, w wyniku którego powstał aktualnie realizowany projekt „Legend always alive”. Paweł Góra i Katarzyna Steffen-Białek realizują projekt, współpracując ze szkołami z Opola, Szczecina, Chojnic oraz Wejherowa. Chociaż projekt jest ogólnopolski jego głównym celem jest rozwijanie umiejętności z zakresu języków obcych, technologii informacyjnej, a to wszystko w oparciu o regionalne legendy.

Ogólnopolskie przedsięwzięcia  to dopiero początek. Głównym celem nauczycieli  są projekty międzynarodowe, do realizacji których chcą przystąpić niebawem.

(SG)