www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Muzealna Noc z Hederem (relacja)

Z okazji 272 rocznicy urodzin Johanna Gottfrieda Herdera w morąskim Muzeum odbyło się ósme, nocne spotkanie z twórczością i życiem wybitnego filozofa epoki Oświecenia, patrona Muzeum.

Urodziny wybitnego morążanina rozpoczęły się od warsztatów plastycznych i historycznych dla dzieci i dorosłych  m.in. decoupage- nauka zdobienia przedmiotów, nauka kaligrafii,  przebieranki i fotografowanie się w strojach historycznych, zbroi rycerskiej także w towarzystwie samego  „Herdera”, a dla miłośników mocnych wrażeń spotkanie z „duchami” w piwnicach pałacu Dohnów.

Następnie uczestnicy urodzin złożyli kwiaty pod Jego pomnikiem. Dalsza część uroczystości odbywała się już w siedzibie Muzeum im. Johanna Gottfrieda Herdera w Morągu. Na początek została otwarta wystawa p.t. „Galeria Sztuki ludowej Warmii i Mazur”. Wystawa prezentuje wybrane dziedziny materialnej sztuki ludowej Warmii i Mazur, ze szczególnym uwzględnieniem gałęzi najbardziej wyrazistych, takich jak rzeźba, kaflarstwo czy tkanina. Głównym założeniem wystawy jest zaprezentowanie obiektów sztuki ludowej w formie galerii i podkreślenie ich walorów artystycznych i estetycznych. W tej perspektywie traci na znaczeniu funkcja użytkowa, która dawniej była podstawą istnienia prezentowanych obiektów. Artysta ludowy swoją twórczością wychodził naprzeciw oczekiwaniom odbiorcy. Jego wyroby wykonywane na potrzeby życia codziennego, wypełniały też potrzebę otaczania się rzeczami pięknymi, i tak kafel piecowy jest ozdobiony majestatycznymi malowanymi wzorami kwiatowymi czy zwierzęcymi, czepiec ma przepięknie wyhaftowane złotymi nićmi denko, a tkanina do przykrywania łóżek, ław czy sani ma bogaty wzór geometryczny. Wybrane na wystawę eksponaty nie wyczerpują tematu w sposób syntetyczny, ale stanowią dowód że sztuka Warmii i Mazur była bogata i różnorodna.
Kurator wystawy: Angelika Rejs. Aranżacja wystawy: Leszek Sokoll.

– Sztuka ludowa rzadko traktowana jest jak „dzieło sztuki”. Na pierwszy plan zdecydowanie wysuwa się jej funkcja użytkowa, a elementy zdobnicze mają często drugorzędne znaczenie. Dlatego celem wystawy jest podkreślenie nieoczywistych walorów artystycznych i estetycznych dzieł twórców ludowych. Obiekty prezentowane na wystawie wyrażają rzeczywistość artystyczną naszych przodków, dają współczesnym odbiorcom możliwość poznania estetycznych oczekiwań mieszkańców warmińskich i mazurskich wsi. Artysta ludowy wychodził naprzeciw nie tylko praktycznym potrzebom odbiorców. Jego wyroby odzwierciedlały również dekoracyjne gusty użytkowników. Najbardziej wyrazistymi gałęziami sztuki ludowej, wyznaczającymi specyficzny charakter regionu są: dla Mazurów – tkactwo, a dla Warmiaków – rzeźba. Mazurskie tkactwo reprezentuje zbiór tkanin dekoracyjnych zwanych „płachtami”, które służyły jako nakrycia łóżek, stołów, podłóg czy sań spacerowych. Płachty zdobione były wzorami, zasadniczo wywodzącymi się z dwóch typów kompozycyjnych: pasiaka i kraciaka. Mazurskie tkaczki lubowały się również w wykorzystaniu wzoru zwanego „cebulką”, nie stanowił on jednak motywu dominującego. Rzeźba ludowa jest symbolem warmińskiego krajobrazu. Prezentowane figury świętych, krzyże przydrożne i płaskorzeźby są przykładem anonimowej pracy warmińskich „świątkarzy”. Stawiane na rozstaju dróg, przy domach i rzekach, chroniły przed pożarami (św. Florian), powodziami (św. Jan Nepomucen) czy pomagały w rozwiązaniu trudnych spraw (św. Antoni). Najczęściej spotykanym motywem ikonograficznym jest Matka Boża, a w szczególności pieta – Maria trzymająca na kolanach Chrystusa zdjętego z krzyża. Jednym z wyróżniających się eksponatów jest krucyfiks, wykonany przez Józefa Weinerta, zwanego „ostatnim świątkarzem na Warmii”.  Urodzony w 1861 roku rzeźbiarz należy do grona zaledwie kilku wymienianych z imienia i nazwiska artystów ludowych. Jego prace nie były sygnowane, a on sam przez całe życie mieszkał na wsi i tworzył głównie na potrzeby swojego otoczenia. Oprócz rzeźb i tkanin na wystawie można zobaczyć malowane meble, zdobione kafle piecowe, warmińskie czepce, artystyczne wyroby kowalskie czy dekoracyjne przęślice. Zaprezentowane są również papierowe wycinanki wykonane przez Romualda Olszewskiego, który po II wojnie światowej przez siedem lat mieszkał w Morągu, a jego prace były wówczas prezentowane w miejscowym domu kultury i zakładowych świetlicach. Prezentowane obiekty pochodzą ze zbiorów Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie – opowiada Angelika Rejs, Dział Historii i Etnografii Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie.
W dalszej części imprezy odbył się pokaz zakupionego do zbiorów MWiM starodruku p.t. „Śpiewnik Weimarski” opracowany przez Herdera w 1795 r. oraz oryginalnego wydania „Pieśni ludowych Herdera” z pocz. XIX w.

Kolejnym punktem urodzinowego nocnego spotkania z Herderem była „Muzyka w pałacowych pokojach” czyli koncert muzyki klasycznej zorganizowany przy współpracy Stowarzyszenia Miłośników Muzyki im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie. Można było wysłuchać recital fortepianowy . Słowo o prezentowanej muzyce wygłosił  Ryszard  Szurgot.

Przez cały czas trwania imprezy można było indywidualnie zwiedzać wszystkie wystawy w Muzeum, a wystawę o patronie Muzeum w towarzystwie „Herdera”, z którym uczestnicy spotkania bardzo chętnie fotografowali się.

W trakcie imprezy przygrywać będzie zespół folklorystyczny „Warmianki” pod kierunkiem Jerzego Mudrego.

Imprezę wsparł  finansowo  Burmistrz Morąga, zaś patronat medialny objął portal  www.mediagroupinfo.pl (red/fot. kw)