www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Na forum o regionalnej gospodarce odpadami

Zakończyło się XIX Samorządowe Forum Ekologiczne, które odbyło się w Hotelu Zamek Ryn. W spotkaniu wzięło udział 140 osób.

Jest to cykliczne wydarzenie organizowane przez samorząd województwa warmińsko-mazurskiego z przedstawicielami samorządów lokalnych, instytucji związanych z ochroną środowiska, przedstawicieli środowisk naukowych oraz wszystkich, którym bliska jest tematyka ochrony środowiska.

Tegoroczne Forum poświęcone było gospodarce odpadami, ze szczególnym podkreśleniem istoty idei gospodarki o obiegu zamkniętym, na którą duży nacisk kładzie Komisja Europejska narzucając nam kolejne cele z tym związane. Gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ) to przede wszystkim zapobieganie powstawaniu odpadów, przygotowanie do ich ponownego użycia oraz recykling odpadów. Ważnym elementem służącym realizacji celów GOZ jest selektywna zbiórka odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów i Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, których funkcjonalność omówiona została podczas Konferencji.

Sylwia Jaskulska, członek zarządu województwa, przedstawiła podsumowanie „Sprawozdania z realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2011-2016”. Z dokumentu wynika, że wszystkie cele założone na rok 2016 zostały osiągnięte.

Kolejnym istotnym tematem poruszanym podczas tegorocznego spotkania było wskazanie możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków publicznych pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie i Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020, a także ze środków komercyjnych tj. Banku Ochrony Środowiska S.A.

Spotkanie zakończyło się przedstawieniem przedsięwzięcia polegającego na rekultywacji jezior przy użyciu glinki bentonitowej modyfikowanej lantanem jako sposób na czyste jeziora na przykładzie Jeziora Gołdap oraz wyjazdem terenowym dla zainteresowanych celem wizytacji drugiego etapu jego rekultywacji.

Przedsięwzięcie finansowane było z budżetu województwa warmińsko-mazurskiego oraz dotacji udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Zapoznaj się z prezentacjami: 
– 
Budowa nowoczesnego zakładu termicznego wykorzystania frakcji energetycznej z odpadów
– Finansowanie inwestycji proekologicznych przez Bank Ochrony Środowiska
– 
Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami ze środków publicznych
– 
Kontrola gospodarki odpadami komunalnymi w gminach województwa warmińsko-mazurskiego
– 
Krótka historia rekultywacji jeziora Gołdap
– 
Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami RPO WW-M 2014-2020
– Polska droga do gospodarki o obiegu zamkniętym
– 
PSZOK jako element systemu zapobiegania powstawaniu odpadów
– 
Rekultywacja jezior przy użyciu glinki bentonitowej modyfikowanej lantanem
– 
Selektywna zbiórka – Odpady zielone i bioodpady
– 
Sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego
– 
Termiczne przekształcanie odpadów z przemysłu meblowego

(wwim)