www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Na Warmii i Mazurach powstanie 5 obwodnic

Na Warmii i Mazurach powstanie 5 obwodnic. Ministerstwo Infrastruktury zaprezentowało program budowy 100 obwodnic w całym kraju.

Ma on kosztować 28 miliardów złotych i doprowadzić do poprawy bezpieczeństwa oraz wyprowadzenia ruchu poza tereny zabudowane. W województwie warmińsko-mazurskim mają być wybudowane: północna obwodnica Olsztyna, obwodnice Szczytna i Pisza, obwodnica Smolajn koło Dobrego Miasta na drodze krajowej numer 51 i w Gąskach koło Olecka na krajowej 65.

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk zwrócił uwagę, że dzięki obwodnicom, ruch zostanie wyprowadzony poza tereny zabudowane, co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. Minister dodał, że obwodnice będą budowane przede wszystkim w tych miastach i miasteczkach, w których natężenie ruchu jest wyjątkowo duże.

Pełna lista projektów do realizacji w ramach programu znajduje się na stronie 100obwodnic.pl

Obwodnica Olsztyna wraz z Dywitami w ciągu drogi krajowej nr 51

Stan prac przygotowawczych:
Dla przedmiotowej inwestycji nie były prowadzone prace przygotowawcze.

Planowana data ogłoszenia przetargu: III kw. 2025 r.

Cel realizacji inwestycji:
Podstawowym celem budowy obwodnicy Olsztyna wraz z obejściem miejscowości Dywity jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, który obecnie odbywa się drogą krajową nr 51.
Dzięki obwodnicy nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w Olsztynie i Dywitach. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego. Będzie stanowiła również dopełnienie układu drogowego, który powstał po zrealizowaniu drogi ekspresowej S51 oraz obwodnicy w ciągu drogi krajowej nr 16. Dzięki inwestycji całość ruchu dalekobieżnego i tranzytowego będzie mogło zostać wyprowadzone z miasta Olsztyna.
Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Obwodnica Gąsek w ciągu drogi krajowej nr 65

Stan prac przygotowawczych:
Prace przygotowawcze dla zadania są na zaawansowanym etapie – obecny etap koncentruje się na opracowaniu niezbędnej dokumentacji do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z uzyskaniem tej decyzji. Zadanie budowy obwodnicy stanowi część przebudowy całego korytarza drogi krajowej nr 65, która jest realizowana jako zadanie komplementarne.

Planowana data ogłoszenia przetargu: IV kw. 2021 r.

Cel realizacji inwestycji:
Podstawowym celem budowy obwodnicy Gąsek jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, który obecnie odbywa się drogą krajową nr 65. Jest to jedno z ostatnich tzw. wąskich gardeł na tym przebiegu w ostatnich latach. Obecnie prowadzone są intensywne prace podnoszące bezpieczeństwo oraz czas podróży na tym korytarzu.
Dzięki obwodnicy nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w Gąskach. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego. Droga krajowa nr 65 stanowi popularny szlak komunikacyjny Warmii i Mazur, prowadzi również do granicy państwa.
Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Obwodnica Pisza w ciągu dróg krajowych nr 58 i 63

Stan prac przygotowawczych:
Dla inwestycji tej nie były prowadzone prace przygotowawcze.

Planowana data ogłoszenia przetargu: II kw. 2024 r.

Cel realizacji inwestycji:
Podstawowym celem budowy obwodnicy Pisza jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, który obecnie odbywa się drogami krajowymi nr 58 i 63. Zostały już zrealizowane elementy obejścia centrum miejscowości. Proponowana inwestycja powinna domknąć tzw. ring komunikacyjny w Piszu.
Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego. Drogi krajowe nr 58 i 63  stanowią popularny szlak komunikacyjny Warmii i Mazur, a Pisz jest znaną miejscowością turystyczną.
Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Obwodnica Smolajn w ciągu drogi krajowej nr 51

Długość: ok. 1,6 km;

Koszt: ok. 49 mln zł;

Stan prac przygotowawczych:
Dla zadania prowadzone są prace projektowe w ramach środków z budżetu państwa, na końcowym etapie znajduje się proces opracowywania materiałów i pozyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Ujęcie w Programie 100 obwodnic zabezpieczy środki i przyspieszy realizację zadania.
Planowana data uzyskania DŚU: II kw. 2020 r.

Planowana data ogłoszenia przetargu: III kw. 2020 r.

Podpisanie umowy: 2021

Lata realizacji (budowy): 2021-2023

Cel realizacji inwestycji:
Podstawowym celem budowy obwodnicy Smolajn jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, który obecnie odbywa się droga krajowa nr 51.
Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w Smolajnach. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego. Droga krajowa nr 51 w tym rejonie stanowi północny wylot z Olsztyna w kierunku granicy państwa.
Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Obwodnica Szczytna w ciągu dróg krajowych nr 53 i 57

Stan prac przygotowawczych:
Dla przedmiotowej inwestycji nie były prowadzone prace przygotowawcze.

Planowana data ogłoszenia przetargu: II kw. 2024 r.

Cel realizacji inwestycji:
Podstawowym celem budowy obwodnicy Szczytna jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, który obecnie odbywa się drogami krajowymi nr 53 i 57.
Dzięki obwodnicy nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w Szczytnie. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego. Drogi krajowe nr 53 i 57 stanowią popularne szlaki komunikacyjne na Warmii i Mazurach, samo miasto jest celem podróży turystycznych. Obwodnica będzie również istotna dla obsługi komunikacyjnej lotniska Olsztyn-Mazury w Szymanach.
Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

(UW Olsztyn)