www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Nagrody za wysoką jakość produktów i usług

Zgłoszenia do konkursu „Przedsiębiorstwo Społeczne Roku im. Jacka Kuronia” przyjmowane są do 20 czerwca 2018 roku.

Wydarzenie skierowane do przedstawicieli firm społecznych, które dbają o wysoką jakość produktów i usług, a przy tym z sukcesem łączą działalność ekonomiczną z realizacją ważnych celów społecznych.

W inicjatywie mogą wziąć udział przedsiębiorstwa społeczne, które są na rynku przynajmniej 12 miesięcy i do końca lipca będą miały zamknięty pełen rok obrotowy (dokumentacja za rok 2017).

Przedsiębiorstwo może zgłosić się do konkursu same albo zostać nominowane przez osobę fizyczną, osobę prawną, instytucję, jednostkę organizacyjną (także samorządową) oraz każdy inny podmiot działający zgodnie z polskim prawem:
– organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia) faktycznie prowadzące działalność gospodarczą. Nie jest wystarczający zapis w statucie organizacji o możliwości prowadzenia działalności gospodarczej.
– organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia) prowadzące zakład aktywności zawodowej;
– spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów i niewidomych;
– spółdzielnie socjalne osób fizycznych oraz spółdzielnie socjalne osób prawnych;
– osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego innych Kościołów w Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzące działalność gospodarczą i/lub prowadzące zakład aktywności zawodowej;
– spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Organizatorem konkursu jest Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, adres: Pl. Konstytucji 5 lok. 14, 00-657 Warszawa, tel. 22 622 16 87, e-mail: konkurs@fise.org.pl

(wwim)