www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

“Nasza Wenecja” otrzymała wsparcie finansowe dla młodych organizacji

W ramach projektu „Warmia Mazury lokalnie III” finansowanego z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Stowarzyszenie “Nasza Wenecja” otrzymało wsparcie finansowe dla młodych organizacji.


Dzięki dofinansowaniu stowarzyszenie zakupiło sprzęt komputerowy i oprogramowanie niezbędne do prowadzenia bieżącej działalności. W projekcie pt.:„Zwiększenie potencjału organizacyjnego Stowarzyszeniu “Nasza Wenecja”” udało się zakupić laptopa, drukarkę, projektor, wzmacniacz wi- fi i oprogramowanie za kwotę łączną: 5000 zł. Udało się także pomalować świetlicę. Dzięki projektowi zostanie usprawniony proces pozyskiwania dotacji, zwiększy się prestiż działalności organizacji oraz zaangażowanie członków stowarzyszenia w dalsze działania statutowe. “Nasza Wenecja”  otrzymała solidna podstawę do dalszego działania, za co serdecznie dziękuje.

(red./Stowarzyszenie “Nasza Wenecja”)