www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Nie ma zakazu wywieszania flagi obcego państwa

Pod koniec sierpnia br. do Urzędu Miejskiego w Morągu wpłynęła informacja o wywieszeniu flagi rosyjskiej z godłem (sztandar prezydenta Federacji Rosyjskiej) na budynku prywatnym, znajdującym się w Morągu przy jednej z ulic. W tym samy czasie ktoś anonimowo o tym fakcie powiadomił policję. Urzędnicy wystąpili  z zapytanie do Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Wojewody Warmińsko-Mazurskiego odnośnie przepisów, które mogą taką sytuację regulować. Pierwsza zareagowała policja.

Jak powiedziała naszemu portalowi Milena Błaszczyk z Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie: – Było anonimowe zgłoszenie dotyczące wywieszenia flagi obcego państwa na prywatnym budynku, ale policjanci po wyjaśnieniu sprawy nie stwierdzili nieprawidłowości. Jeżeli nie ma znieważania, nie nawołują do przekonań faszystowskich czy podobnych, to nie można nikomu zabronić wywieszenia takiej flagi.

Z uwagi na brak przepisów regulujących zasady wywieszania flag obcych państw przez osoby prywatne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej morąski samorząd przesłał do Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Wojewody Warmińsko-Mazurskiego informację o tym fakcie, celem ewentualnego służbowego wykorzystania. Jednak w ciągu miesiąca nikt nie kontaktował się z urzędem.

Zapytaliśmy więc sami Urząd Wojewódzki w Olsztynie: co stanowi polskie prawo w tym zakresie: czy wolno każdemu obywatelowi wywieszać flagi własnego kraju, a tym bardziej obcego? Jeżeli wolno, to jaki dokument – akt prawny to reguluje? Jeżeli natomiast nie, to kto powinien zareagować?

Po naszym meilu odezwała się rzecznik prasowa wojewody warmińsko-mazurskiego Bożena Ulewicz.

– Zbadaliśmy temat. Okazuje się, że w polskim prawodawstwie nie istnieją przepisy regulujące umieszczanie flag obcych państw na terytorium RP, oczywiście mówimy o sytuacjach nietypowych i nieoficjalnych. Krótko mówiąc nie ma konkretnego zakazu.  Swego czasu, z interpelacją w podobnej sprawie, interpelował będąc jeszcze posłem Patryk Jaki zwracając się w roku 2012 do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Otrzymał informację, w której ówczesna podsekretarz stanu ( 2012 ) poinformowała, że MSZ otrzymywało sygnały o sporadycznych przypadkach nieprawidłowego eksponowania flag obcych państwa na naszym terytorium. Z uwagi na tą sporadyczność MSZ nie dostrzegło wówczas konieczności uregulowania ustawowych zasad wynikających z innych przepisów, norm i praktyki międzynarodowej. Nie dysponuję inną wiedzą w tej kwestii. Proszę ewentualnie zwrócić się do biura prasowego  MSZ – napisała w swojej odpowiedzi rzecznik wojewody.
O odpowiedzi na nasze pytania poprosiliśmy Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Odpowiedź przyszła z Biura Rzecznika Prasowego Ministerstwo Spraw Zagranicznych: –  informujemy, że zasady eksponowania symboli narodowych Rzeczypospolitej Polskiej reguluje ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz pieczęciach państwowych.  Symbole narodowe innych państw są ich własnością, zatem regulacji prawnych dotyczących zasad ich eksponowania powinno się szukać w prawodawstwie tychże państw. Rzeczpospolita Polska, jak przystało na dobrego gospodarza, zadbała o ochronę prawną znaków państwowych obcych państw z uwzględnieniem zasady wzajemności. W Kodeksie Karnym znajdujemy następujący zapis: art.137. § 1. Kto publicznie znieważa, niszczy, uszkadza lub usuwa godło, sztandar, chorągiew, banderę, flagę lub inny znak państwowy, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku; § 2. Tej samej karze podlega, kto na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znieważa, niszczy, uszkadza lub usuwa godło, sztandar, chorągiew, banderę, flagę lub inny znak państwa obcego, wystawione publicznie przez przedstawicielstwo tego państwa lub na zarządzenie polskiego organu władzy. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 4 września 1997 roku o działach administracji rządowej za ogólnie rozumiany porządek publiczny odpowiada minister właściwy do spraw wewnętrznych. Sugerujemy więc skierowanie pytań do MSWiA.  Wysłaliśmy więc pytania do MSWiA.

– Informujemy, że wydana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji broszura „Biało-Czerwona” zawiera wskazówki jak prezentować barwy narodowe, polską flagę, a także bannery w przestrzeni publicznej. Materiał ten znajduje się na stronach MSWiA.  Natomiast, obowiązujące przepisy prawa nie zawierają regulacji dotyczącej zakazu wywieszania flagi obcego kraju przez obywatela na prywatnej posesji – odpisał nam Wydział Prasowy MSWiA. W rozmowie telefonicznej zasugerowano nam, aby zapytać rosyjskiego konsula w Polsce.

W telefonicznej rozmowie Andrey Yakovlev, Konsul Generalny Federacji Rosyjskiej w Poznaniu stwierdził, że jest to sprawa wewnętrzna Polski. My nie możemy mieć wpływu na to. Chyba, że jest znieważenie, np. flagi czy miejsca pamięci poległych, wtedy  to jest już inna sprawa. U nas w Rosji jest tak, że każdy człowiek może wywiesić flagę jaką mu się podoba, chyba dochodzi do znieważenia tego sztandaru. Zdarza się, że wieszana jest flaga Polski, a my nic do tego nie mamy. Podkreślę, że ważne jest, aby nie doszło do jej znieważania – powiedział naszej redakcji Andrey Yakovlev. (dw)