www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Nowa oferta WMARR – Pożyczka Rozwojowa

Pożyczka rozwojowa już niebawem udzielana będzie mikro, małym i średnim przedsiębiorcom znajdującym się w początkowej fazie rozwoju.

O pożyczkę z Regionalnego Funduszu Pożyczkowego  przy  Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie mogą się ubiegać przedsiębiorcy działający na rynku nie dłużej niż 3 lata.

Kwota pożyczki wynosi od 5 do 1 miliona złotych, natomiast okres spłaty wynosi do 8 lat. Istnieje możliwość 12 miesięcznej karencji w spłacie kapitału oraz możliwość finansowania kapitału obrotowego wspierającego realizowaną inwestycję (do 50% kosztów kwalifikowanych). Oprocentowanie wynosi od 0,276% (15% stopy bazowej KE* – wysokość stopy bazowej KE na dzień 05.05.2020 r. wynosi 1,84%)
Działalność przedsiębiorstwa ubiegającego się o pożyczkę musi być prowadzona na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, przy czym lokalizacja siedziby/oddziału przedsiębiorstwa musi znajdować się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
Przyznanie pożyczki zależne jest od dwóch wariantów:
a) wyłącznie na przedsięwzięcie o charakterze inwestycyjnym umożliwiające wzrost pozycji konkurencyjnej firmy na rynku, jej produktywności, potencjału rozwojowego, lub
b) na przedsięwzięcie łączące koszty o charakterze inwestycyjnym i obrotowym mające na celu wzmocnienie podstawowej działalności przedsiębiorstwa bądź realizację nowych projektów (np. aktywność mająca na celu ustabilizowanie obecnej pozycji firmy na rynku, wzmocnienie wykorzystania mocy produkcyjnej).

Więcej informacji:
Regionalny Fundusz Pożyczkowy  przy  Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie
tel. 89 521 12 89, 89 521 12 79
www.wmarr.olsztyn.pl/rfp

(wwim)